παν-αιγαιου-logo

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

For more information you may call at 6974 066 641 (Marianthi Oikonomakou) and 2241099300 or visit the website of the Centre for the Greek Language in the following URL

https://www.greek-language.gr/certification/node/3.html

Examination official
Marianthi Oikonomakou

Assistant Professor of Department of Primary Education