Στεφανάκης Εμμανουήλ Manolis I. Stefanakis is Associate Professor in Classical Archaeology and Numismatics in the Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean. Director of Postgraduate Studies in “Archaeology of the Eastern Mediterranean: Greece, Egypt, Near East”. Director, since 2006, of the University of the Aegean Archaeological Research in Kymissala, Rhodes (held in collaboration with the Ephorate of Antiquities of the Dodecanese). Permanent Senior Staff in the archaeological research “Azoria Project” contacted on Eastern Crete by the University of North Carolina at Chapel Hill and the American School of Classical Studies at Athens. Co-founder and Publishing Director (with Dr. Nikos Litinas) of the annual scientific journal Eulimene: Studies in Classical Archaeology, Epigraphy, Numismatics and Papyrology, Rethymno: Mediterranean Archaeological Society (ISSN 1108-5800) and of Eulimene Series of Independent Publications, Rethymno: Mediterranean Archaeological Society. Vice-Member of the Local Archaeological Council of the Dodecanese. He was awarded the Gold Budge of the Polish Numismatic Society (Warsow) for his contribution in Greek Numismatics. He has taught Classical Archaeology at the School for Tour Guides (Herkaleion) and at the Universities of Crete, Thessaly and the Greek Open University. His research interests focus on Greek Archaeology, Numismatics and Archaeoseismology.

His recent publications include: H Νομισματική Παραγωγή της Πολυρρήνιας από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι τον 1ο αι. μ.Χ., Ευλιμένη, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 1, Ρέθυμνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, 2013 (ΙSBN: 978-618-80666-0-1). Κλασική Αρχαιολογία: Βασικές Αρχές και Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, 11ος-4ος αι. Α. Εισαγωγή-Κεραμική/Αγγειογραφία. Αθήνα: Ιάμβλιχος, 2012. ΙSBN: (978-960-268-201-2). Αρχαιολογία και Τέχνη στα Δωδεκάνησα κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη του Ηλία Κόλλια, Ρόδος 19 Νοεμβρίου 2011 (Ν. Ζάρρας και, επιμ.). Ευλιμένη Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 2, Ρέθυμνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, 2014 (ΙSBN: 978-618-80666-1-8). (and Kalogeropoulos, K., Georgopoulos, A. and Bourbou, Ch.), «The Kymissala (Rhodes) Archaeological Research Project (KARP): Multi–disciplinary experimental research and theoretical issues», in C. Haggis and C.M. Antonaccio (eds.), Classical Archaeology in Context. Theory and Practice in Excavation in the Greek World, Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2015, 259-314. (and Α. Vlavogilakis) “Reproducing the Wall Painting of the Abduction of Persephone (Vergina-Macedonia): Conditions and Restrictions for a Successful Archaeological Experiment”, EXARC, 2014/1; ISSN: 2212-8956; Publishing date: February 15, 2014: http://journal.exarc.net/issue-2014-1/ea/reproducing-wall-painting-abduction-persephone-vergina-macedonia-conditions-and-restrictions. (V.E. Stefanaki et) “Le monnayage d’argent de Gortyne entre la seconde moitie du IIIe et le premier quarte du Ier siècle av. J.-C. : remarques préliminaires », Revue Numismatique 170, 2013, 147-174. (C. Acevedo Pardo, M. Farjas, A. Georgopoulos, M. Mielczarek, R. Parenti, E. Parseliunas, T. Schramm, D. Skarlatos, E. Stefanakis, S. Tapinaki, G. Tucci, A. Zazo), “Experience gained from the Erasmus Intensive Programme HERICT 2013”, Proceedings of the 6th International Conference of Education, Research and Innovation, 18-20 November, 2013, Seville, 4424-4431. «Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ύστερη Αρχαιότητα στη Δωδεκάνησο: Παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Ρόδου’: Mια συνεργασία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων» (και Ν. Ζάρρας, Ε. Παπαβασιλείου), ΙΖ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου, Δωδεκανησιακά Χρονικά ΚΕ΄, 2012, 162-180. «Εκφάνσεις της νομισματικής πολιτικής της Γόρτυνας στην Κρήτη από τον 5ο έως τον 3ο αι. π.Χ.», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 24, Νοέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012,71-86. Αρχαϊκή κεραμική από την Πεδιάδα», Πεπραγμένα του Ι’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1-8 Οκτωβρίου 2006, Ηράκλειο 2011, Α2, 837-850. «Η αρχαιολογική έρευνα στον Αρχαίο Δήμο των Κυμισαλέων (Ρόδος) κατά τα έτη 2006-2010: μια πρώτη παρουσίαση» (και Βασιλική Πατσιαδά), Ευλιμένη 10-12, 2009-2011, 63-134. «Western Crete: from Captain Spratt to modern archaeoseismology», στο M. Sintubin, I.S. Stuart, T. Niemi and E. Altunel (επιμ.), Ancient Earthquakes, (Geological Society of America Special Paper 471), 2010, 67-79. «Appendix 1: Two argive triobols from Azoria and some notes on argive coinage in Crete» στο D. Haggis et al., «Excavations at Azoria in 2003 and 2004 Part 1, The Archaic Civic Complex», Hesperia 76, 2007, 308-311. «Β. Κατάλογος των νομισμάτων και σχόλια», στο Α. Λεμπέση και Μ.Ι. Στεφανάκης, «Τα νομίσματα από την ανασκαφή του Ιερού του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου, Κρήτη», Αρχαιολογική Εφημερίς 143 (2004) 2007, 179-203. «Phalasarna: un port antique, un espace d’échanges en Méditerranée», στο Clément, F., Tolan, J. et Wilgaux, J. (επιμ.) Espaces d’échanges en Méditerranée: Antiquité et Moyen Age. Rennes, 2006, 41-75. «Ρόδος και Κρήτη: Νομισματικές συναλλαγές, επιρροές και αντιδράσεις στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.» (και Βασιλική Στεφανάκη), Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους Περαία, Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση, Κως 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2003, Οβολός 8, 2006, 165-190.