Μικρότερη από 18 χρονών κατά το έτος 1999 επέλεξα να φοιτήσω στο νεοϊδρυθέν τότε Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νησί της Ρόδου. Ο προσανατολισμός μου στο σχετικό αντικείμενο σπουδών ήταν ξεκάθαρος και επέλεξα το συγκεκριμένο Τμήμα καθώς το πρόγραμμα σπουδών συγκέντρωνε γνώσεις για την δημιουργία και την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών σφαιρικά από τα προϊστορικά μέχρι και τα σύγχρονα χρόνια. Οι γνώσεις αυτές προσφέρουν την δυνατότητα στον φοιτητή να αντιληφθεί και να κατανοήσει πολύ καλά την δομή και την εξέλιξη των πολιτισμών του Μεσογειακού Χώρου από την γένεσή τους δίνοντας το έναυσμα για την αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας και του καινού.

Την αλήθεια αυτή επιδιώκω από το 2004, που αποφοίτησα από την κατεύθυνση της αρχαιολογίας, να πλησιάσω. Αρχικά, οι καθηγητές μου με συνέστησαν στην τοπική Αρχαιολογική Υπηρεσία για την προσφορά εθελοντικής εργασίας ως βοηθός αρχαιολόγου σε σωστικές ανασκαφές στην πόλη της Ρόδου καθώς και στην καταγραφή και ταξινόμηση αρχαιολογικού υλικού. Μέσω αυτής της εργασίας άμεσα μου δόθηκε η δυνατότητα, παράλληλα με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να εφαρμόσω στην πράξη τις γνώσεις που λάμβανα και ένα χρόνο περίπου αργότερα ανέλαβα επικεφαλής μιας ανασκαφικής έρευνας σε προϊστορική θέση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο νησί της Πάτμου. Εν συνεχεία, εργαζόμουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σε αρχαιολογικά έργα στην Ρόδο, την Κω, την Αστυπάλαια και σε άλλα νησιά και το ένα αρχαιολογικό έργο διαδεχόταν το άλλο. Σήμερα, δεκατρία περίπου χρόνια αργότερα, σε μια δύσκολη εποχή για έρευνα στην Ελλάδα είμαι επικεφαλής μίας σωστικής ανασκαφικής έρευνας στη Ρόδο όπου εντοπίζονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και πλούσια κινητά ευρήματα από τους κλασικούς μέχρι και τους βυζαντινούς χρόνους. Συνεπώς οι σπουδές μου στο Τμήμα μου έδωσαν όλα τα απαραίτητα εφόδια και την κατάρτιση για να εργαστώ ως αρχαιολόγος, να διευθύνω ανασκαφικές έρευνες και να συνεχίσω σήμερα τις σπουδές μου ως υποψήφιος Διδάκτορας στο ίδιο Πανεπιστήμιο με αντικείμενο μελέτης πρωτότυπο υλικό κεραμικής από το ακριτικό Αγαθονήσι.

Αθηνά Λιόλιου