Υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες/είσες φοιτητές/τριες
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
ΒΙΝΤΕΟ
 • dms front slide 30-9-20
 • dms front slide 2 30-9-20
 • dms slide 13-4-21 1
 • dms slide 13-4-21 2
 • dms slide 13-4-21 3
 • dms slide 13-4-21 4
 • dms slide 13-4-21 5
 • dms slide 13-4-21 6
 • dms slide 13-4-21 7
 • rhodes-01
 • Γιαννίτσης αναγόρευση
 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 1
 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 2
 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 3
 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 4
 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 4

Καλωσόρισμα

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών ξεχωρίζει στην Ευρώπη, αφού είναι το μοναδικό Τμήμα για Μεσογειακές Σπουδές στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στον Κόσμο. Ο ξεχωριστός και δυναμικός χαρακτήρας του Τμήματός μας είναι επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα της μοναδικότητάς του αλλά και των ανθρώπων του, του διδακτικού προσωπικού, του αφοσιωμένου και έμπειρου διοικητικού προσωπικού, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών μας, των εξωτερικών συνεργατών μας αλλά και των αποφοίτων μας.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στεγάζεται σε άριστες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο κέντρο της Πόλης της Ρόδου, μπροστά από τα τείχη της φημισμένης Μεσαιωνικής Πόλης.

Tο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, με το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Σπουδών του, ενημερωμένο πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη και στον Κόσμο, φιλοδοξεί να δώσει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του και στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές φοιτήτριές του τα απαραίτητα εφόδια για την πορεία τους σε ένα Μέλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο, που με γρήγορους ρυθμούς διαμορφώνεται και με ακόμα γρηγορότερους ρυθμούς αναδιαμορφώνεται.

Καθηγήτρια Αικατερίνη Θ. Φραντζή
Πρόεδρος Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

 

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Το ΤΜΣ ιδρύθηκε το 1997 και άρχισε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Μαζί με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού συγκροτεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία στεγάζεται σε δύο μεγάλα παραδοσιακά κτήρια, δίπλα στη Μεσαιωνική πόλη, με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες και γραφεία διδασκόντων. Περισσότερες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τις διάφορες Σχολές/Τμήματά του υπάρχουν στην ιστοσελίδα: https://www.aegean.gr.

Η αποστολή του ΤΜΣ, όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλλ. 223, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο». Τα δύο πρώτα έτη σπουδών του ΤΜΣ (1ο, 2ο , 3ο και 4ο εξάμηνο) περιέχουν πρόγραμμα κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ επίσης δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ορισμένων προσφερομένων μαθημάτων. Η μελέτη, διδασκαλία και έρευνα των ζητημάτων αυτών αποτελεί μοναδικότητα και πρωτοπορία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν μία από τις τρεις θεμελιώδεις επιστημονικές κατευθύνσεις:

 • Αρχαιολογία
 • Γλωσσολογία Nοτιοανατολικής Μεσογείου
 • Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί

που έχουν θεσμοθετηθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 360/2001 (ΦΕΚ 244 τ. Α΄ 22.10.01).

To Τμήμα ενισχύεται και εναρμονίζεται ως προς το σύγχρονο επιστημονικό πνεύμα από τα έξι θεσμοθετημένα εργαστήρια του ΤΜΣ:

 • Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (ΦΕΚ 177 τ. Α΄, 03.09.1999)
 • Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής (ΦΕΚ 177 τ. Α΄, 02.08.2000)
 • Εργαστήριο Πληροφορικής (ΦΕΚ 235 τ. Α΄, 31.10.2000)
 • Εργαστήριο Γλωσσολογίας (ΦΕΚ 124 τ. Α’, 04.06.2002)
 • Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας και Προληπτικής Συντήρησης (ΦΕΚ 124 τ. Α΄, 04.06.2002, μετονομασία ΦΕΚ 990 τ.Β΄22.03.2019)
 • Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου (ΦΕΚ 1910 τ.Β’ 8/9/2015)

Επειδή η αναγνώριση των Μεσογειακών Σπουδών ως διακριτού γνωστικού πεδίου στην Ελλάδα έχει γίνει πρόσφατα, οι ερευνητικές ανάγκες του νέου αυτού πεδίου είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Το ΤΜΣ αναπτύσσει πρωτογενή έρευνα σε όλους τους επιμέρους τομείς ενδιαφερόντων του, προκειμένου να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες του ένα υψηλό επίπεδο σπουδών. Και επιδιώκοντας τη μέγιστη ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του σε σχέση με τους χώρους με τους οποίους παραδοσιακά συνδέονται οι κατευθύνσεις του Τμήματος (αρχαιολόγοι, γλωσσολόγοι, διεθνολόγοι). Oι φοιτητές του ΤΜΣ μυούνται στη αξία της έρευνας που καταξιώνει τον επιστήμονα με τη δημοσιοποίησή της σε υψηλού επιπέδου επιστημονικές εκδόσεις και περιοδικά, περιθωριοποιώντας τη μετριότητα και αναπτύσσοντας την κρίση τους, έτσι ώστε να στοχεύουν και να επιλέγουν το «άριστον». Γενικά, στο ΤΜΣ καλλιεργείται πνεύμα σύγχρονων τάσεων και πρωτοποριακών μελετών, με έμφαση στην πρακτική εξάσκηση και τους ανοικτούς ορίζοντες, αμφισβητώντας την αυθεντία και αναζητώντας τεκμηριωμένες απόψεις, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων νέων επιστημόνων, που θα αντέξουν στέρεα τόσο στο παρόν όσο και στο μελλοντικό περιβάλλον των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Οι αυξημένες ανάγκες που διαμορφώνονται σε γεωπολιτικό και διεθνές οικονομικό επίπεδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη στελεχών με διεπιστημονικότητα και διορατικότητα, που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα στους επιστημονικούς τομείς της διεθνούς οικονομίας, πολιτικής και διπλωματίας, στις γλώσσες, τη λογοτεχνία, τη γραμματεία και τον πολιτισμό των λαών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς επίσης και στην επικοινωνία των πολιτισμών.