Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Κτήριο «7ης Μαρτίου»
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1
85132 Ρόδος

Τηλ.: 22410 99300, 22410 99302
email: TMS_Gramm@aegean.gr
Σελίδα facebook: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών-Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ώρες κοινού:
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 10:00-12:00

Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών:

 • Αν. Προϊσταμένη
  Χαλκιά Σοφία
  τηλ.: 22410 99317
 • Προπτυχιακές Σπουδές
  Ψαρά-Χατζηγεωργίου-Τσιμπιδάκη Μαρία-Νεκταρία
  τηλ.: 22410 99312
 • Διδακτορικές / Μεταδιδακτορικές Σπουδές
  Νικήτα Μαρία
  τηλ.: 22410 99314
 • Διοικητική Υποστήριξη / Πρωτόκολλο
  Ψαρά-Χατζηγεωργίου-Τσιμπιδάκη Μαρία-Νεκταρία
  τηλ.: 22410 99313

 

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

Τηλέφωνο: 22410 99370
email: Rhodes_pms_eastarch@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 08:30 έως τις 16:00

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»
Μπονιάτη Μάγδα
Τηλέφωνο: 22410 99375
email: Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 08:30 έως τις 16:00

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»
Μαστρογιάννη Μαρία
Τηλέφωνο: 22410 99318
email:  rhodes_pms_gov@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 14:00 έως τις 17:00

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ανάλυση & Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»

Μανουσάκη Ευτυχία
Τηλέφωνο: 22410 99060
email: Rhodes_PMS_Ling@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 08:30 έως τις 13:30

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Ορφανίδη Τσαμπίκα
Τηλέφωνο: 22410 99067
email: gpa4@aegean.gr