Νέα

Συμμετοχή του Καθηγητή του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Ιωάννη Α. Σεϊμένη στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Μεσογειακού Κέντρου της Παγκόσμιας Τράπεζας

Το Κέντρο Μεσογειακής Ολοκλήρωσης (Center for Mediterranean Integration – CMI – https://www.cmimarseille.org/) ιδρύθηκε από την Παγκόσμια […]

Κυκλοφορεί ο 1ος Τόμος της Επετηρίδας Μεσογειακών Σπουδών 2020

Επιμέλεια: Σωτήρης Ντάλης-Μανώλης Στεφανάκης.

Η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον […]

Νέος Πρόεδρος στο Διεθνές Διαιτητικό Όργανο OPCW Confidentiality Commission

4.11.2020

Νέος Πρόεδρος στο Διεθνές Διαιτητικό Όργανο OPCW Confidentiality Commission ο Καθηγητής Ιωάννης Σεϊμένης, μέλος Δ.Ε.Π. του […]