Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

Η κατεύθυνση περιλαμβάνει την Προϊστορική, την Κλασσική και τη Βυζαντινή αρχαιολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο κατά την Εποχή του Χαλκού, τον αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό κόσμο και τους πολιτισμούς της αρχαίας Αιγύπτου και Εγγύς Ανατολής. Παρουσιάζεται επίσης διεξοδικά η αρχαιολογία και η τέχνη από τους πρωτοβυζαντινούς μέχρι και τους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Παρέχεται έτσι στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξελικτικής πορείας του πολιτισμού και της ιστορίας των λαών της Ανατολικής Μεσογείου μέσα από τα υλικά κατάλοιπα και τις γραπτές μαρτυρίες του παρελθόντος. Η διδασκαλία του αρχαίου κόσμου πλαισιώνεται από πρακτικά μαθήματα, επιτόπιες ασκήσεις και ανασκαφές που συμπληρώνουν τη θεωρητική κατάρτιση, αλλά και από μαθήματα, τα οποία άπτονται επιστημών με μεγάλη συνεισφορά στην Αρχαιολογία, όπως είναι η Αρχαιομετρία και η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία.

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Οι γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου μελετώνται και ερευνώνται με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων του κλάδου της Γλωσσολογίας. Στόχος της μελέτης τους είναι η προώθηση επιστημονικής έρευνας σε θέματα γενικής γλωσσολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική δομή, κατάκτηση, εκμάθηση και διδασκαλία αυτών των γλωσσών, στην ιστορία και τη χρήση τους καθώς και σε θέματα γλωσσικής πολιτικής, κοινωνιογλωσσολογίας και γραμματισμού αλλά και μελέτης της φυσικής γλώσσας με τη βοήθεια εργαλείων της υπολογιστικής γλωσσολογίας και επεξεργασίας σωμάτων κειμένων. Μέσα από τη μελέτη των βασικών επιπέδων ανάλυσης των γλωσσών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία) οι φοιτητές αποκτούν το μοναδικό προνόμιο της βαθιάς γνώσης τόσο της διαχρονικής εξέλιξης όσο και της σύγχρονης μορφής τους που τους καθιστά ανταγωνιστικούς στον ευρύτερο χώρο της σύγχρονης γλωσσολογίας.

Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών

Οι διεθνολογικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να ανασχηματίσουν ψηφίδα-ψηφίδα το μωσαϊκό της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και να ανακαλύψουν την ίδια την Ευρώπη που γεννήθηκε στη Μεσόγειο, το Μαγκρέμπ, την Εγγύς και Μέση Ανατολή, τον Ιουδαϊσμό, το Χριστιανισμό και το Ισλάμ, την Αθήνα, τη Ρώμη, την Ιερουσαλήμ, την Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη, τη Βενετία, τη Γένοβα και τη Ρόδο, την έδρα του Τ.Μ.Σ. Ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν μέσα από τα παραδείγματα της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε., να κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία σήμερα των διεθνών οργανισμών στη διεθνή σκηνή και ειδικότερα στη Μεσόγειο. Η μελέτη της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων επιτρέπει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τ.Μ.Σ. να προσεγγίσουν διεξοδικά τα περιφερειακά προβλήματα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επίσης, η ανάλυση των οικονομικών σχέσεων, των πολιτικών ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη Μεσόγειο παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες το πλαίσιο κατανόησης του νέου ρόλου των μεσογειακών χωρών στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.