Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών αποτέλεσε το εφαλτήριο της μετέπειτα ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας. Η επιλογή μου να φοιτήσω στο ΤΜΣ και πιο συγκεκριμένα στην Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου ήταν απολύτως συνειδητή καθώς επιθυμούσα να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της Γλωσσολoγίας. Γι’ αυτόν το λόγο, το ΤΜΣ ήταν η 5η επιλογή μου στο μηχανογραφικό μου δελτίο. Αποφοίτησα από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών το 2008. Στη συνέχεια χάρη στις πολύ υψηλού επιπέδου γνώσεις που έλαβα από την Κατεύθυνση Γλωσσολογίας, έγινα δεκτή με υποτροφία Αριστείας (Utrecht Excellence Scholarship) του Utrecht University στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA (Research) Linguistics: The study of the language faculty με εξειδίκευση στη πειραματική ψυχογλωσσολογία της κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας. Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με βρίσκει υποψήφια διδάκτωρ στη διγλωσσία (PhD Linguistics and English Language) στο The University of Edinburgh με υποτροφία του UK Research and Innovation Arts and Humanities Research Council. Χωρίς αμφιβολία, οι γνώσεις που έλαβα από την Κατεύθυνση με βοηθούν να ανταπεξέλθω τόσο στις απαιτήσεις του διδακτορικού προγράμματος όσο και στη διδασκαλία των φροντιστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανη που είμαι απόφοιτη του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών!