Όνομα: Μαριάνθη Γεωργαλλίδου

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία: Ανάλυση Λόγου

ΦΕΚ Διορισμού: 1303/20.12.2016 τ.Γ’

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου/2ος όρ., Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99330

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georgalidou@rhodes.aegean.gr

Τηλεομοιότυπο: 22410 99309

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Ανδρονίκη Δριβαλιάρη

Ακαδημαϊκή θέση: Λέκτορας

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Αρχαιολογία Στη Μεσόγειο Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

ΦΕΚ Διορισμού: 841/02.07.2014,τ.Γ’

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Ελένη Καραντζόλα

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας-Γλωσσική Πολιτική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πρώιμη νεοελληνική (16ος-17ος αι.), Θεωρίες γλωσσικής αλλαγής και γλωσσικής επαφής, Συστήματα γραφής, Γλωσσική πολιτική με έμφαση στους γραμματισμούς και τη διά βίου μάθηση

ΦΕΚ Διορισμού: 770/Β/12.08.2016

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Εισαγωγή στη γλωσσική πολιτική, Συστήματα γραφής μεσογειακού χώρου, Γλωσσική επαφή, Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας

Γραφείο: B3, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99327

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: karantzola@rhodes.aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Παρασκευή Κεφαλά

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις Στη Μέση Ανατολή

ΦΕΚ Διορισμού: 1332/23.12.2016 τ.Γ’

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99323

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kefala@aegean.gr, b_kefala@yahoo.gr

Τηλεομοιότυπο: 22410 99309

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Γιώργος Κοτζόγλου

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική γλωσσολογία: Γραμματική περιγραφή γλωσσικών συστημάτων

ΦΕΚ Διορισμού: 751/8-5-2019 τ.Γ΄

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία
 • Συντακτική θεωρία
 • Θέματα σύνταξης
 • Γραμματική περιγραφή της ελληνικής γλώσσας
 • Γραμματική περιγραφή της τουρκικής γλώσσας>
 • Γραμματική περιγραφή των σημιτικών γλωσσών

Γραφείο: Β11, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99343

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gkotz@rhodes.aegean.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.kotzoglou.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής (Αναπληρωτής Πρόεδρος)

Γνωστικό Αντικείμενο: Αιγυπτολογία

ΦΕΚ Διορισμού: 860/16.09.2016

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Εισαγωγή στην Αιγυπτολογία
 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: τα Μεγάλα Βασίλεια
 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία ΙΙ: Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος
 • Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής
 • Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά
 • Συστήματα γραφής στον Μεσογειακό Χώρο
 • Αίγυπτος και Ανατολή Μεσόγειος κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, 2ος όροφος (B25), Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99341

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kousoulis@aegean.gr, egyptology@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Προσωπική ιστοσελίδα: https://aegeanegyptology.gr

Όνομα: Ιωάννης Λυριντζής

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικές Επιστήμες – Αρχαιομετρία

ΦΕΚ Διορισμού: 2434/Β/11.11.2015

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99386

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: liritzis@rhodes.aegean.gr, ioliritzis@gmail.com

Τηλεομοιότυπο: 22410 99320

Προσωπική Ιστοσελίδα: www.liritzis.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών

ΦΕΚ Διορισμού: 1519/06.11.2014 τ. Γ’

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Γεώργιος Μαρής

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων

ΦΕΚ Διορισμού: Γ 1984 – 25.10.2019

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτική Οικονομία, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Οικονομική Κρίση.

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • ΔΥΕ-30 Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο
 • ΔΥΕ-30 Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο
 • ΔΥΕ-34 Περιφερειακές ανισότητες στο Μεσογειακό Χώρο

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gmaris@aegean.gr

Όνομα: Μαρία Μηνά

Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρος Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: «Προϊστορική Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Νεολιθική Εποχή και Εποχή του Χαλκού»

ΦΕΚ Διορισμού: 1070/10.06.2019 τ. Γ’

Γραφείο: Κτίριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: m.mina@aegean.gr

Βιογραφικό

Όνομα: Καλομοίρα Νικολού

Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία: Γλωσσολογία: Φωνολογία της Ελληνικής και των Διαλέκτων

ΦΕΚ Διορισμού: 495/Γ/01-06-2016

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Φωνολογία, Διεπίδραση Φωνολογίας- Μορφολογίας (Μορφοφωνολογία), Διαλεκτολογία, Συγκριτική Γλωσσολογία, Γραμματική περιγραφή των γλωσσικών ποικιλιών της ΝΑ Μεσογείου (με έμφαση στη φωνολογική και μορφολογική δομή)

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Φωνητική – Φωνολογία
 • Μορφολογία
 • Διαλεκτολογία
 • Λεξικολογία

Γραφείο: Α9, Κτίριο 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99339

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nikolou@rhodes.aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Σωτήρης Ντάλης

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις – Διεθνής Πολιτική Και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

ΦΕΚ Διορισμού: Γ’ 229/05.03.2020

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, 2ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99337

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ntalis@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Ιωάννης Σακκάς

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία Της Μεσογείου

ΦΕΚ Διορισμού: 978/02.10.2015, τ. Γ’

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της Μεσογείου, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Ψυχρός Πόλεμος

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Ελλάδα και Μεσόγειος στον 20ο αιώνα
 • Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου
 • Νεότερη και συγχρόνη ιστορία της Μεσογείου
 • Νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία

Γραφείο: Α6 Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99321

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sakkas@rhodes.aegean.gr

Ηλεκτρονική Σελίδα: https://johnsakkas.academia.edu/

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Ιωάννης Σεϊμένης

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωμεσογειακές Σχέσεις και Θετικές Επιστήμες

ΦΕΚ Διορισμού: 861/30.10.07 τ.Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Αφοπλισμός

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Πολιτική Οικονομία
 • Ευρωμεσογειακές Σχέσεις

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99301, 22410 99322

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: isei@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Μανόλης Ι. Στεφανάκης

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική Αρχαιολογία – Νομισματική

ΦΕΚ Διορισμού: 1548/28-12-18 τ.Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία – Αρχαια Ελληνική Νομισματική

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Γραφείο: Λ. Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99340

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stefanakis@rhodes.aegean.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.eulimene.eu/

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Ιωάννης Στριμπής

Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Θεσμοί

ΦΕΚ Διορισμού: 841/02.07.2014 τ. Γ’

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stribis@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Σπύρος Συρόπουλος

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία με Έμφαση στην Ιστοριογραφία

ΦΕΚ Διορισμού: 1141/9-10-2018 τ. Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτική στην Αρχαία Ελλάδα, Ελληνική Ιστορία, Αρχαίο Θέατρο, Ελληνική Μυθολογία

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Ιστορία της Μεσογείου στην Αρχαιότητα
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Πολιτικές Σχέσεις
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Πολιτικές Σχέσεις
 • Γραμματειακές πηγές των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων στη Μεσόγειο: Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδος (ΠΜΣ)
 • Γραμματειακές πηγές των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων στη Μεσόγειο: Ελληνιστική περίοδος (ΠΜΣ)

Γραφείο: Β25, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99338

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siropoulos@aegean.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://aegean.academia.edu/SpyrosSyropoulos

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Χαράλαμπος Τσαρδανίδης

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις

ΦΕΚ Διορισμού: 1185/18-10-18 τ.Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ευρωμεσογειακές Σχέσεις, Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Εξωτερική της ΕΕ

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Διεθνείς οικονομικές σχέσεις και διακυβέρνηση στη Μεσόγείο
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές στη Μεσόγειο

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99328

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tsardanidis@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Αικατερίνη Θ. Φραντζή

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική: Κατασκευή, Επεξεργασία και Εφαρμογές Σωμάτων Κειμένων. Γενική Γλώσσα, Γλωσσικές Ποικιλίες, Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς

ΦΕΚ Διορισμού: 905/14.09.2Ο17 T. Γ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Εφαρμογές τους στην Ανάλυση Λόγου, την Ορολογία, τη Διδασκαλία της Γλώσσας, Δικανική Γλωσσολογία

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων
 • Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
 • Στατιστική για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Γραφείο: Β26, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99331

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: frantzi@rhodes.aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό