Όνομα: Μαριάνθη Γεωργαλλίδου

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία: Ανάλυση Λόγου

ΦΕΚ Διορισμού: 808/05.04.2022 τ. Γ’

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου/2ος όρ., Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99325

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: georgalidou@rhodes.aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Ανδρονίκη Δριβαλιάρη

Ακαδημαϊκή θέση: Λέκτορας

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Αρχαιολογία στη Μεσόγειο: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

ΦΕΚ Διορισμού: 841/02.07.2014,τ.Γ’

Γραφείο: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας, ΙΣ.25, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: (+30) 22410 99395

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: andrival@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Χασάν Καϊλή

Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία: Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

ΦΕΚ Διορισμού: 1599/8-10-2020 τ. Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη και Συγκριτική Γλωσσολογία, Διδασκαλία της Ελληνικής και της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας, Γραμματική Περιγραφή της Νέας Ελληνικής και της Τουρκικής, Γλωσσική Επαφή, Σύγχρονη Ελληνική και Τουρκική Λογοτεχνία

Μαθήματα στο ΤΜΣ (εαρινό εξάμηνο 2021):

 • Διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Γλώσσα και Κοινωνία

Γραφείο: Β11, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99324

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kaili@rhodes.aegean.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Hasan_Kaili

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Ελένη Καραντζόλα

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας – Γλωσσική Πολιτική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πρώιμη νεοελληνική (16ος-17ος αι.), Θεωρίες γλωσσικής αλλαγής και γλωσσικής επαφής, Συστήματα γραφής, Γλωσσική πολιτική με έμφαση στους γραμματισμούς και τη διά βίου μάθηση

ΦΕΚ Διορισμού: 770/Β/12.08.2016

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Εισαγωγή στη γλωσσική πολιτική, Συστήματα γραφής μεσογειακού χώρου, Γλωσσική επαφή, Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας

Γραφείο: B3, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99327

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: karantzola@rhodes.aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Γιώργος Κοτζόγλου

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική γλωσσολογία: Γραμματική περιγραφή γλωσσικών συστημάτων

ΦΕΚ Διορισμού: 751/8-5-2019 τ.Γ΄

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία
 • Συντακτική θεωρία
 • Θέματα σύνταξης
 • Γραμματική περιγραφή της ελληνικής γλώσσας
 • Γραμματική περιγραφή της τουρκικής γλώσσας>
 • Γραμματική περιγραφή των σημιτικών γλωσσών

Γραφείο: Β11, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99343

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gkotz@rhodes.aegean.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.kotzoglou.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Αιγυπτολογία

ΦΕΚ Διορισμού: 1363/21.06.2021, τ.Γ΄

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Εισαγωγή στην Αιγυπτολογία
 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία
 • Θρησκεία και Κοινωνία της Αρχαίας Αιγύπτου
 • Μαγική και Μυστηριακή Παράδοση της Ανατολικής Μεσογείου
 • Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής
 • Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά
 • Συστήματα γραφής στον Μεσογειακό Χώρο
 • Αίγυπτος και Ανατολή Μεσόγειος κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, 2ος όροφος (B25), Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99341

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kousoulis@aegean.gr, egyptology@aegean.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: aegeanegyptology.grema.aegean.grkousoulis.blogspot.gr

Προφίλ Academia: aegean.academia.edu/PanagiotisKousoulis

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών

ΦΕΚ Διορισμού: 1519/06.11.2014 τ. Γ’

Τηλέφωνο: (+30) 22410 99336

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Γεώργιος Μαρής

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων

ΦΕΚ Διορισμού: Γ 1984 – 25.10.2019

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτική Οικονομία, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Οικονομική Κρίση.

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • ΔΥΕ-30 Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο
 • ΔΥΕ-30 Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο
 • ΔΥΕ-34 Περιφερειακές ανισότητες στο Μεσογειακό Χώρο

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος ορ., Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: (+30) 22410 99334

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gmaris@aegean.gr

Βιογραφικό

Όνομα: Γιώργος Μαρκόπουλος

Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Γλωσσολογία με Έμφαση στις Γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου

ΦΕΚ Διορισμού: 1632/14.10.2020 τ. Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συγκριτική Γλωσσολογία, Τυπολογία, Φωνολογία, Μορφοσύνταξη, Γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Τυπολογία
 • Γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου
 • Γέννηση και Εξέλιξη της Γλώσσας
 • Γλωσσική Επαφή

Γραφείο: Β.26, Κτίριο 7ης Μαρτίου, 2ος όροφος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g.markopoulos@aegean.gr

Τηλέφωνο: (+30) 2241099342

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Giorgos_Markopoulos

Σύντομο βιογραφικό

Όνομα: Μαρία Μηνά

Ακαδημαϊκή θέση: Επίκουρος Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Προϊστορική Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Νεολιθική Εποχή και Εποχή του Χαλκού

ΦΕΚ Διορισμού: 1070/10.06.2019 τ. Γ’

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος ορ., Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: (+30) 22410 99345

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: m.mina@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Καλομοίρα Νικολού

Ακαδημαϊκή θέση: Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία: Φωνολογία της Ελληνικής και των Διαλέκτων

ΦΕΚ Διορισμού: 1064/Γ/11-05-2021

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Φωνολογία, Διεπίδραση Φωνολογίας- Μορφολογίας (Μορφοφωνολογία), Διαλεκτολογία, Συγκριτική Γλωσσολογία, Γραμματική περιγραφή των γλωσσικών ποικιλιών της ΝΑ Μεσογείου (με έμφαση στη φωνολογική και μορφολογική δομή)

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Φωνητική – Φωνολογία
 • Μορφολογία
 • Διαλεκτολογία
 • Λεξικολογία

Γραφείο: Α9, Κτίριο 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99339

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nikolou@rhodes.aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Σωτήρης Ντάλης

Ακαδημαϊκή θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις – Διεθνής Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

ΦΕΚ Διορισμού: Γ’ 229/05.03.2020

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου, 2ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99337

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ntalis@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Ιωάννης Σακκάς

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία Της Μεσογείου

ΦΕΚ Διορισμού: 978/02.10.2015, τ. Γ’

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της Μεσογείου, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Ψυχρός Πόλεμος

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Ελλάδα και Μεσόγειος στη Μεταπολεμική Εποχή
 • Ιστορία των ελληνο-τουρκικών σχέσεων
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου
 • Η Ελλάδα στο διεθνές σύστημα το 19ο και 20ο αι.

Γραφείο: Α6, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99321

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sakkas@rhodes.aegean.gr

Ηλεκτρονική Σελίδα: https://johnsakkas.academia.edu/

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Ιωάννης Σεϊμένης

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωμεσογειακές Σχέσεις και Θετικές Επιστήμες

ΦΕΚ Διορισμού: 861/30.10.07 τ.Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Αφοπλισμός

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Πολιτική Οικονομία
 • Ευρωμεσογειακές Σχέσεις

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99380, 22410 99322

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: isei@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Μανόλης Ι. Στεφανάκης

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική Αρχαιολογία – Νομισματική

ΦΕΚ Διορισμού: 1548/28-12-18 τ.Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία – Αρχαια Ελληνική Νομισματική

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Γραφείο: Λ. Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99340

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stefanakis@rhodes.aegean.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.eulimene.eu/

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Ιωάννης Στριμπής

Ακαδημαϊκή θέση: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Θεσμοί

ΦΕΚ Διορισμού: 354/14.03.2019 τ. Γ’

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stribis@aegean.gr

Τηλέφωνο: 22410 99329

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Σπύρος Συρόπουλος

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία με Έμφαση στην Ιστοριογραφία

ΦΕΚ Διορισμού: 1141/9-10-2018 τ. Γ΄

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτική στην Αρχαία Ελλάδα, Ελληνική Ιστορία, Αρχαίο Θέατρο, Ελληνική Μυθολογία

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Ιστορία της Μεσογείου στην Αρχαιότητα
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Πολιτικές Σχέσεις
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Πολιτικές Σχέσεις
 • Γραμματειακές πηγές των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων στη Μεσόγειο: Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδος (ΠΜΣ)
 • Γραμματειακές πηγές των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων στη Μεσόγειο: Ελληνιστική περίοδος (ΠΜΣ)

Γραφείο: Β25, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99338

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: siropoulos@aegean.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://aegean.academia.edu/SpyrosSyropoulos

Σύντομο Βιογραφικό

Όνομα: Αικατερίνη Θ. Φραντζή

Ακαδημαϊκή θέση: Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική: Κατασκευή, Επεξεργασία και Εφαρμογές Σωμάτων Κειμένων. Γενική Γλώσσα, Γλωσσικές Ποικιλίες, Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς

ΦΕΚ Διορισμού: 905/14.09.2Ο17 T. Γ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Εφαρμογές τους στην Ανάλυση Λόγου, την Ορολογία, τη Διδασκαλία της Γλώσσας, Δικανική Γλωσσολογία

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

 • Υπολογιστική Γλωσσολογία
 • Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων
 • Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
 • Στατιστική για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Γραφείο: Β26, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99331, 22410 99301

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: frantzi@rhodes.aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό