Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.

Πρόεδρος: Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Προέδρου: Παναγιώτης Κουσούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΣ

 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 5. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 6. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 8. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 9. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΑ*, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 12. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΟΥ**, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 13. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΖΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 14. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΑΛΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 15. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΙΜΠΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 17. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΝΙΚΟΛΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 18. ΜΑΡΙΑ ΜΗΝΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 19. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗ***, ΛΕΚΤΟΡΑ

 

* Στην κα Παρασκευή Κεφαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, έχει χορηγηθεί επιστημονική άδεια, σύμφωνα με την με Α.Π. 366/17.01.2019 Πράξη του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, για το διάστημα από 01.10.2019 έως 30.09.2020

** Στην κα Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, έχει χορηγηθεί επιστημονική άδεια, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 10255/9.6.2020 Πράξη του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων για το διάστημα από 01.10.2020 έως 31.05.2021

*** Στην κα Ανδρονίκη Δριβαλιάρη, Λέκτορα, έχει χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2185/07.02.2020 Πράξη του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων για το διάστημα από 08.02.2020 έως 08.02.2021

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π. τακτικό μέλος: ΙΜΠΡΑΗΜ ΦΑΝΤΕΛ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π. Τακτικό μέλος: ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ/αναπληρωματικό μέλος: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΡΡΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. δεν υπάρχουν μέλη ΕΤΕΠ στο Τμήμα

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Δεν έχουν ορισθεί

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Δεν έχουν ορισθεί

Στις συνεδριάσεις του ως άνω Οργάνου δεν συμμετέχουν όσοι/ες βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.