Σας ενημερώνουμε ότι η δια ζώσης τελετή καθομολόγησης και απονομής πτυχίων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφοίτων του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.

Εξ αποστάσεως ορκωμοσία είναι δυνατή μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που ο/η αποφοιτών/ούσα νοσεί ή είναι στενή επαφή κρούσματος covid-19. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους για σχετικές πληροφορίες.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να αποστείλουν ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 έως την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος στο TMS_Gramm@aegean.gr.

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο αίτησης θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: https://dms.aegean.gr/ (με την ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησή σας και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, διακόπτεται η φοιτητική σας ιδιότητα καθώς ανακηρύσσεστε υποψήφιοι πτυχιούχοι. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε άλλο/α μάθημα/τα, γεγονός που καλείστε να δηλώστε υπεύθυνα.Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα τυχόν μάθημα ή μαθήματα (μη υποχρεωτικά) που επιθυμείτε να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, εφόσον πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων.
   Τέλος, θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη (επιστροφή βιβλίων και κατάθεση αντίγραφου Πτυχιακής Εργασίας).
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:
   Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85 132.
   Τηλ. 22410-99312, 99313, 99314, 99317.E-mail: TMS_Gramm@aegean.gr
   ALPHA BANK
   Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158
   IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158
   BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX
   Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου
   Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.
  4. Προτείνεται στους/στις τελειόφοιτους/ες του Τμήματός μας, εφόσον επιθυμούν, η συμπλήρωση και υπογραφή φόρμας συγκατάθεσης του Συλλόγου Αποφοίτων του Ιδρύματος (το έντυπο αίτησης θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: https://dms.aegean.gr/ (με την ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

Από τη Γραμματεία

 

Κατεβάστε την αίτηση ορκωμοσίας εδώ.

Κατεβάστε τη φόρμα συγκατάθεσης εδώ.