• front-1
 • front-3
 • front-4
 • rhodes-01
 • rhodes-06
 • rhodes-03
 • rhodes-02
 • rhodes-05
 • rhodes-04
ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2017-18

Καλωσόρισμα

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Με την συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυσή του στο νησί της Ρόδου, έδρα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών φιλοδοξεί με το διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών του και το αξιόλογο διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του να δώσει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια για την περαιτέρω πορεία τους.

Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης

Πρόεδρος Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Το ΤΜΣ ιδρύθηκε το 1997 και άρχισε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Μαζί με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού συγκροτεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία στεγάζεται σε δύο μεγάλα παραδοσιακά κτήρια, δίπλα στη Μεσαιωνική πόλη, με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες και γραφεία διδασκόντων. Περισσότερες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τις διάφορες Σχολές/Τμήματά του υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr.

Η αποστολή του ΤΜΣ, όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλλ. 223, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο». Τα δύο πρώτα έτη σπουδών του ΤΜΣ (1ο, 2ο , 3ο και 4ο εξάμηνο) περιέχουν πρόγραμμα κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ επίσης δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ορισμένων προσφερομένων μαθημάτων. Η μελέτη, διδασκαλία και έρευνα των ζητημάτων αυτών αποτελεί μοναδικότητα και πρωτοπορία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές/ φοιτήτριες επιλέγουν μια από τις τρεις θεμελιώδεις επιστημονικές κατευθύνσεις:

 • Αρχαιολογία
 • Γλωσσολογία Nοτιοανατολικής Μεσογείου
 • Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί

που έχουν θεσμοθετηθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 360/2001 (ΦΕΚ 244 τ. Α΄ 22.10.01).

To Τμήμα ενισχύεται και εναρμονίζεται ως προς το σύγχρονο επιστημονικό πνεύμα από τα έξι θεσμοθετημένα εργαστήρια του ΤΜΣ:

 • Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (ΦΕΚ 177 τ. Α΄, 03.09.1999)
 • Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής (ΦΕΚ 177 τ. Α΄, 02.08.2000)
 • Εργαστήριο Πληροφορικής (ΦΕΚ 235 τ. Α΄, 31.10.2000)
 • Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας (ΦΕΚ 124 τ. Α΄, 04.06.2002)
 • Εργαστήριο Γλωσσολογίας (ΦΕΚ 124 τ. Α’, 04.06.2002)
 • Εργαστήριο Για Τον Αρχαίο Κόσμο Της Ανατολικής Μεσογείου (ΦΕΚ 1910 τ.Β’ 8/9/2015)

Επειδή η αναγνώριση των Μεσογειακών Σπουδών ως διακριτού γνωστικού πεδίου στην Ελλάδα έχει γίνει πρόσφατα, οι ερευνητικές ανάγκες του νέου αυτού πεδίου είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Το ΤΜΣ αναπτύσσει πρωτογενή έρευνα σε όλους τους επιμέρους τομείς ενδιαφερόντων του, προκειμένου να προσφέρει στους/ις φοιτητές/-τριές του ένα υψηλό επίπεδο σπουδών. Και επιδιώκοντας τη μέγιστη ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του σε σχέση με τους χώρους με τους οποίους παραδοσιακά συνδέονται οι κατευθύνσεις του Τμήματος (αρχαιολόγοι, γλωσσολόγοι, διεθνολόγοι). Oι φοιτητές του ΤΜΣ μυούνται στη αξία της έρευνας που καταξιώνει τον επιστήμονα με τη δημοσιοποίησή της σε υψηλού επιπέδου επιστημονικές εκδόσεις και περιοδικά, περιθωριοποιώντας την μετριότητα και αναπτύσσοντας την κρίση τους, έτσι ώστε να στοχεύουν και να επιλέγουν το «άριστον». Γενικά, στο ΤΜΣ καλλιεργείται πνεύμα συγχρόνων τάσεων και πρωτοποριακών μελετών, με έμφαση στην πρακτική εξάσκηση και τους ανοικτούς ορίζοντες, αμφισβητώντας την αυθεντία και αναζητώντας τεκμηριωμένες απόψεις, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων νέων επιστημόνων, που θα αντέξουν στέρεα τόσο στο παρόν όσο και στο μελλοντικό περιβάλλον των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Οι αυξημένες ανάγκες που διαμορφώνονται σε γεωπολιτικό και διεθνές οικονομικό επίπεδο, καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη στελεχών με διεπιστημονικότητα και διορατικότητα, που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα στους επιστημονικούς τομείς της διεθνούς οικονομίας, πολιτικής και διπλωματίας, στις γλώσσες, τη λογοτεχνία, τη γραμματεία και τον πολιτισμό των λαών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς επίσης και στην επικοινωνία των πολιτισμών.