Electra Apostola

Η Ηλέκτρα Αποστολά ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Αιγυπτολογίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2016 (Υπότροφος το Ερευνητικού Προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας») κι έκτοτε διδάσκει στο ίδιο Τμήμα τα εξής προπτυχιακά μαθήματα:  Αίγυπτος και Ανατολική Μεσόγειος στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, Αιγυπτιακή Τέχνη, Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής, Σχέσεις μεταξύ των λαών της Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού.

Από το 2019 συμμετέχει ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Τα Αιγυπτιακά ως δείκτες θρησκευτικής και πολιτισμικής διάδρασης στο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου: Οι πολύπλευρες διαστάσεις των αιγυπτιακών και αιγυπτιαζόντων σκαραβαίων στο Αιγαίο (8oς -6ος αι. π.Χ.) (AEgySca Project), που χρηματοδοτείται στο  πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Από το 2014 έως σήμερα συμμετέχει ως επιστημονικός συνεργάτης στο Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα The Aegyptiaca Project (AeP): Ecumene and Economy on the Horizon of Religion (Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πανεπιστήμιο Βόννης).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στις διαπολιτισμικές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή κατά την  Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Εποχή του Σιδήρου, στα αιγυπτιακά και αιγυπτιάζοντα τέχνεργα στην αρχαϊκή Ελλάδα και στα μοντέλα προσαρμογής και μετασχηματισμού αιγυπτιακών θρησκευτικών μοτίβων και πεποιθήσεων στον μεσογειακό κόσμο.

 

Eνδεικτικές Δημοσιεύσεις

Αpostola, E. 2019. “Τhe multiple connotations of Pataikos amulets in the Aegean/ Eine gute Präsentation des Materials und Einordnung und Tradition der in der Ägäis gefundenen Patäken-Figürchen.” Studien zur Altägyptischen Kultur 48: 53-66. 

Apostola, E. and Kousoulis, P. 2019. “Aegyptiaca in archaic Greece: Preliminary remarks on scarabs and scaraboids from the Sanctuary of Ialysus (Rhodes).” Göttinger Miszellen 258: 9-20. 

Apostola, E and Kousoulis, P. 2019. “Εxotic offerings in the archaic Rhodian sanctuaries: A critical synthesis of the Egyptian and Egyptianized votives.” ΑURA 2: 103–16.

Apostola, E. 2018. “Representations of the demon god Bes in East Greece (Samos, Rhodes) during the 7th and 6th centuries BC and their influence on popular religious beliefs: Bes and Greek fat-bellied demons.” Στο G. Vavouranakis, K. Kopanias και C. Kanellopoulos (επιμ.), Popular religion and ritual in the east Mediterranean from the 3rd millennium BC to the 5th century AD: Proceedings of the international conference of the Faculty of History and Archaeology of the National and Kapodistrian University of Athens (10 -11 December 2013). Oxford: Archaeopress: 113-124. 

Apostola, E. 2016. “Aegyptiaka in Archaic Greece: Τhe multiple connotations of faience amulets and figurines representing Eygptian deities.” Στο A. Kalaitzaki και A. G. Mavroudis, G. (επιμ.), Meditteranean: Relationships from Prehistoric to the Byzantine period. Proceeding of the 3rd National Student Archaeology Congress of the Department of Mediterranean Studies. Rhodes: University of the Aegean: 101-114. 

Apostola, E. 2015. “Cross-cultural relations between Egypt and Greece during the Early Iron Age: Representations of Egyptian lion-headed goddesses in the Aegean.” Στο S. Pinarello, J. Yoo, J. Lundock και C. Walsh (επιμ.), Current Research in Egyptology XV: Proceedings of the Fifteenth Annual Symposium. Oxford: Oxbow Books: 100-112.

 

Μαθήματα Διδασκαλίας το τρέχον ακαδημαϊκό έτος –Courses taught during the academic year 2020-2021

 

AY-30 Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής 

To μάθημα εξετάζει τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν από διαφορετικούς λαούς (βλ. ενδεικτικά: Σουμέριους, Ακκάδες, Βαβυλώνιους, Κασσίτες, Ασσύριους, Μιτάννι, Χετταίους, Χαναναίους) στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής, από τη Μεσοποταμία έως την Συροπαλαιστίνη και την Ανατολία. Από την προϊστορική εποχή έως το τέλος της Εποχής του Χαλκού θα διερευνήσουμε την ανάπτυξη των μόνιμων οικισμών, των πρωιμότερων αστικών κοινωνιών, την εμφάνιση των αρχαιότερων γραπτών μνημείων, την εξέλιξη και την πτώση ισχυρών βασιλείων και αυτοκρατοριών που δημιουργήθηκαν σε αυτή την πολύμορφη πολιτισμική ζώνη. Μέσα από τη μελέτη γραπτών πηγών και ποικίλων υλικών μαρτυριών (λ.χ. αρχιτεκτονική, γλυπτική, μεταλλοτεχνία, κεραμική) επιχειρείται η κατανόηση του πολύπλοκου πολιτισμικού μωσαϊκού της Εγγύς Ανατολής και της σημαντικής κληρονομιάς του για την κλασική αρχαιότητα και το σύγχρονο κόσμο.

ΑΥΕ-25 Αιγυπτιακή Τέχνη 

Στα πλαίσια του μαθήματος επιχειρείται η συνοπτική επισκόπηση των κύριων μορφών τέχνης της αρχαίας Αιγύπτου από την Προδυναστική περίοδο έως το τέλος του Νέου Βασιλείου (π. 4000-1200 π.Χ.). Σε ένα ευρύ φάσμα τεχνουργημάτων (μνημειακή αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, αγγειοπλαστική, κοσμηματοτεχνία, αντικείμενα από υαλώδεις ύλες, κ.ά.) αναλύονται οι πρώτες ύλες, οι τεχνικές κατασκευής, η εικονογραφία και οι συμβολικές της προεκτάσεις και  διερευνάται η σχέση της τέχνης με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο κάθε εποχής. Τα υπό εξέταση μνημεία αναλύονται σε συνάρτηση με την καθημερινή ζωή, τις θρησκευτικές και αισθητικές πεποιθήσεις και την κοσμοθεωρία των αρχαίων Αιγυπτίων. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί επίσης η διερεύνηση της επίδρασης της αρχαίας αιγυπτιακής τέχνης στην κλασική αρχαιότητα και στον σύγχρονο πολιτισμό, καθώς τα δημιουργήματα της εξακολουθούν να αποτελούν μια σημαντική πηγή έμπνευσης.

ΑΥ-29  Σχέσεις μεταξύ των λαών της Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού 

Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει τις πολύπτυχες σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς σχηματισμούς της Εποχής του Χαλκού στη Μεσόγειο. Διερευνά τα κίνητρα και τις κύριες οδούς εμπορικής επικοινωνίας, τους μηχανισμούς στη διακίνηση αγαθών και μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων, τη καθώς και τη διάχυση ιδεών, τεχνικών γνώσεων, εικονογραφικών μοτίβων, θρησκευτικών δοξασιών, και ποικίλων επιδράσεων από την μία περιοχή στην άλλη. Με κέντρο αναφοράς τους πολιτισμούς του Αιγαίου διερευνώνται κυρίως οι επιμέρους επαφές τους με τα μεγάλα βασίλεια της Αιγύπτου, της Ανατολίας και της Μεσοποταμίας, τα εδαφικά κράτη της Συροπαλαιστίνης, την Κύπρο και τη Δυτική Μεσόγειο. Η μελέτη της εμπορικής επικοινωνίας και της πολύπλευρης ιδεολογικής αλληλεπίδρασης μέσω των αρχαιολογικών και γραπτών μαρτυριών επιχειρεί να αποκρυπτογραφήσει αυτό το περίπλοκο δίκτυο διαπολιτισμικών επαφών.