Δείτε την απόφαση πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) εδώ.