Προπτυχιακές Σπουδές

Έναρξη Διαδικασίας Πρακτικής Άσκησης

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες ότι ξεκινάει η διαδικασία για την συμμετοχή φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα […]

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ του Α ́, Β’, Γ’, Δ’ έτους και τους/τις επί πτυχίω […]

Ώρες Ακρόασης Φοιτητών/τριών Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

Δείτε τις ώρες ακρόασης φοιτητών/τριών για το εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, εδώ.

Εξ Αποστάσεως Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Κατεβάστε το εξ αποστάσεως ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, του Τμήματος […]

Ώρες ακρόασης φοιτητών/τριών χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Δείτε τις ώρες ακροάσεων φοιτητών/τριών Διδακτικού Προσωπικού για το χειμερινό εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, εδώ.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

Κατεβάστε το πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, εδώ.

Ομάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων ΤΜΣ

Ανακοίνωση για το Β’, Γ’, Δ’ Έτος & τους Επί Πτυχίω Φοιτητές/τριες

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ του Β’, Γ’, Δ’ έτους και τους επί πτυχίω φοιτητές, ότι […]

Οδηγίες για το Α΄ Έτος για τα εξ Αποστάσεως Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

Όπως έχετε ενημερωθεί όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών […]

Ανακοίνωση για τη Διδασκαλία των Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος […]