Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αποτελέσματα Επιλεγέντων/εισών & Επιλαχόντων/ουσών στο ΠΜΣ «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» 2021-22

Αποτελέσματα Επιλεγέντων/εισών (με σειρά επιτυχίας) και Επιλαχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ […]

Αποτελέσματα επιτυχόντων/επιλαχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και Διδασκαλία 1ης & 2ης/Ξένης Γλώσσας»

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη & Ασφάλεια στη Μεσόγειο

Δείτε την παράταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη & Ασφάλεια στη […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές & Φιλολογικές Προσεγγίσεις

Δείτε την παράταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές & Φιλολογικές […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου

Δείτε την παράταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου πρόσκληση εδώ.

Ενημέρωση & Πρόσκληση για την Τελετή Καθομολόγησης

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, και συγκεκριμένα του συστήματος […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις» 2021-22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-22, του ΠΜΣ «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» 2021-22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-22, του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» 2021-22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-22, του ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ «Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» 2021-22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-22, του ΔΠΜΣ «Ανάλυση και Διδασκαλία […]