Μεταπτυχιακές Σπουδές

Καθομολόγηση και Απονομή Πτυχίων 22.7.2022

11.05.2022
Αγαπητές Αγαπητοί,

Σας ενημερώνουμε ότι η δια ζώσης τελετή καθομολόγησης και απονομής πτυχίων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών […]

Απαλλαγές τελών φοίτησης στο ΠΜΣ Αρχαιολογίας

Απαλλαγή διδάκτρων -τελών φοίτησης- φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως […]

Πρόσκληση Καθομολόγησης και Απονομής Πτυχίων και ΔΜΣ 9.12.2021

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί στην Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών […]

Τελετή Καθομολόγησης ΠΜΣ Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι η δια ζώσης τελετή καθομολόγησης αποφοίτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών […]

Αποτελέσματα Επιλεγέντων/εισών & Επιλαχόντων/ουσών στο ΠΜΣ «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» 2021-22

Αποτελέσματα Επιλεγέντων/εισών (με σειρά επιτυχίας) και Επιλαχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ […]

Αποτελέσματα επιτυχόντων/επιλαχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και Διδασκαλία 1ης & 2ης/Ξένης Γλώσσας»

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη & Ασφάλεια στη Μεσόγειο

Δείτε την παράταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη & Ασφάλεια στη […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές & Φιλολογικές Προσεγγίσεις

Δείτε την παράταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές & Φιλολογικές […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου

Δείτε την παράταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου πρόσκληση εδώ.

Ενημέρωση & Πρόσκληση για την Τελετή Καθομολόγησης

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, και συγκεκριμένα του συστήματος […]