Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις» 2021-22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-22, του ΠΜΣ «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» 2021-22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-22, του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» 2021-22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-22, του ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ «Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» 2021-22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-22, του ΔΠΜΣ «Ανάλυση και Διδασκαλία […]

Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές & Φιλολογικές Προσεγγίσεις

Δείτε την παράταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές & Φιλολογικές […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου

Δείτε την παράταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Ανάλυση & Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

 

Δείτε εδώ την παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάλυση & διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας για […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο 2020-21

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό […]