Βάσει του νέου νόμου Ν. 4957/2022 σας ενημερώνουμε ότι δεν ισχύει η δυνατότητα χορήγησης Πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων (Γνώσης Η/Υ)