Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε τη χορήγηση Υποτροφιών, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, σε νεοεισαχθέντες/είσες φοιτητές/τριες, με βάση τη σειρά εισαγωγής τους (βαθμολογία) στο Τμήμα μετά από Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου:

α) στον/στην πρώτο/η νεοεισαχθέντα/είσα φοιτητή/τρια, 3.000€
β) στον/στη δεύτερο/η νεοεισαχθέντα/είσα φοιτητή/τρια, 2.000€
γ) στον/στην τρίτο/η νεοεισαχθέντα/είσα φοιτητή/τρια, 1.000€

Η υποτροφία θα χορηγείται μετά τη λήξη του 1ου έτους σπουδών, με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του χειμερινού και δύο μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του 1
ου έτους.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι δικαιούχοι θα μοιράζονται το ποσό της υποτροφίας.

Η παραπάνω βράβευση χορηγείται υπό την αίρεση διαθέσιμων πόρων και δύναται να διαφοροποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.