Σας ενημερώνουμε ότι η δια ζώσης τελετή καθομολόγησης αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και η απονομή πτυχίων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021. 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην ορκωμοσία βρίσκονται αναρτημένες στη σελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών http://dms.aegean.gr/ (με την ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) και συνημμένα θα αποσταλούν στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e- mail) που διαθέτετε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οι αιτήσεις θα σταλούν μέσω mail (vergoti@aegean.gr). 

Επισημαίνεται στους υποψήφιους πτυχιούχους ότι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη (επιστροφή βιβλίων και κατάθεση αντίγραφου Πτυχιακής Εργασίας) ώστε να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην τελετή καθομολόγησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Οι φοιτητές/τριες, κατ’ εξαίρεση, δύνανται να αιτηθούν την τροποποίηση της διαδικασίας καθομολόγησης, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα τους που να αφορά σε σοβαρούς λόγους υγείας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους για σχετικές πληροφορίες.

Η αίτηση βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών http://dms.aegean.gr/ (με την ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) και συνημμένα στα προσωπικά mail των φοιτητών/τριών και θα σταλούν μέσω mail (vergoti@aegean.gr). Στη περίπτωση αυτή η τελετή θα γίνει την ίδια ημέρα μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

 

  1. Η είσοδος των φυσικών προσώπων στον χώρο διεξαγωγής της τελετής καθομολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) που έχουν διενεργηθεί εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών, από την ώρα πραγματοποίησης της τελετής. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) εντός του τελευταίου εικοσιτετράωρου πριν την ώρα πραγματοποίησης της τελετής. Συγχρόνως διενεργείται και έλεγχος ταυτοπροσωπίας με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.
  3. Δεν θα γίνει χρήση τηβέννων
  4. Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια που συμμετέχει στην τελετή δικαιούται να προσκαλέσει έως ένα (1) άτομο λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων
  5. Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν με την αίτησή τους το ονοματεπώνυμο των ατόμων/συνοδών του. Η τήρηση του μέτρου ελέγχεται από το προσωπικό του Ιδρύματος στην είσοδο της αίθουσας ή του κτηρίου.
  6. Δεν επιτρέπεται η παραμονή όρθιων στους χώρους διεξαγωγής των τελετών χωρίς συνοδεία μουσικής – εκδηλώσεις με συμμετοχή χορωδίας ή πραγματοποίηση χορών δεν επιτρέπονται.
  7. Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση υπηρεσιών εστίασης ή παροχής φαγητού ή ποτού καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
  8. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα διεξαγωγής της τελετής δύναται να καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των αναφερόμενων εκδηλώσεων και αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων.

Σε περίπτωση μεταβολής των μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα παραπάνω θα τροποποιηθούν αναλόγως καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία αλλαγή προκύψει με νεότερη ανακοίνωση. 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021. 

 

Αίτηση Συμμετοχής στην Τελετή Καθομολόγησης

Αίτηση Εξαίρεσης από Τελετή Καθομολόγησης