Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ ότι η «ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα ανοίξει εκτάκτως την Παρασκευή 20 Απριλίου  2018 και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 χωρίς καμία άλλη παράταση.

https://studentweb.aegean.gr/login.asp.

 

  • Οι φοιτητές του Α’ έτους (β’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του β’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

  • Οι φοιτητές του Β’ έτους (δ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του δ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

  • Οι φοιτητές του Γ’ έτους (στ’ εξάμηνο) θα επιλέξουν Κατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του στ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

  • Οι φοιτητές του Δ’ έτους (η’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του η’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια. Επίσης μπορούν να δηλώσουν και τα 3 επίπεδα των Ξένων Γλωσσών που προσφέρονται.

  • Οι επί πτυχίω φοιτητές  (από το 5ο έτος και πέρα) δηλώνουν ελεύθερα όσα μαθήματα επιθυμούν.

Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων Αραβικών και Τουρκικών γίνεται ως εξής:

  • Το Επίπεδο ΙΙ έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες
  • Το Επίπεδο ΙV το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΙΙ ή III
  • Το Επίπεδο VI το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΙV ή V 

Τα Εβραϊκά II, IV ΔΕΝ προσφέρονται στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 καθώς και όλα τα επίπεδα της Αγγλικής γλώσσας.

 

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδείχνουν μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα στους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών