Σας ενημερώνουμε ότι η δια ζώσης τελετή καθομολόγησης και απονομής πτυχίων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφοίτων του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση εδώ.

Κατεβάστε τη Φόρμα Συγκατάθεσης ΣΑΠΑ εδώ.