Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ του Α’, Β’, Γ’, Δ’ έτους και τους επί πτυχίω φοιτητές/τριες, ότι η «ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» (εγγραφή στο εξάμηνο) Χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22 ξεκινάει την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.

 • Οι φοιτητές του Α’ έτους (Α’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Α’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας
  επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια
 • Οι φοιτητές του Β’ έτους (Γ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια
 • Οι φοιτητές του Γ’ έτους (Ε’ εξάμηνο) θα επιλέξουν Κατεύθυνση και έχουντο δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Ε’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια
 • Οι φοιτητές του Δ’ έτους (Ζ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Ζ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια.
  Τα επίπεδα της Ξένης Γλώσσας δηλώνονται ελεύθερα από τους φοιτητές/τριες του Δ’ έτους.

Οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 5ο έτος και πέρα) δηλώνουν ελεύθερα όσα μαθήματα επιθυμούν.

Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων Αραβικών & Τουρκικών γίνεται ως εξής:

 • Το Επίπεδο Ι έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες
 • Το Επίπεδο ΙΙΙ το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Ι ή ΙI
 • Το Επίπεδο V το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΙΙΙ ή ΙV

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδείχνουν μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα στους
διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

 • Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται.
 • Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τόσο τα Υποχρεωτικά όσο και τα επιλογής & όσα μαθήματα του εξαμήνου επιθυμούν ανεξάρτητα αν είχαν δηλωθεί και προηγούμενες χρονιές
 • Παρακαλούμε φροντίστε να κάνετε τη δήλωση μαθημάτων εντός της προθεσμίας ώστε να ανακοινωθεί έγκαιρα το πρόγραμμα της εξεταστικής.

 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ.