Δελτίο τύπου που αφορά στις εγγραφές αλλά και την ισχύουσα, με αριθμ. Φ253/139394/Α4 (ΦΕΚ 2774/02-09-2016, τ. Β’), Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Καθορισμός του τρόπου, χρόνου και της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων είτε με το παλαιό – καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής».

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: