Δείτε εδώ τα αποτελέσματα για την μετακίνηση των Φοιτητών με το Πρόγραμμα Eramus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015