Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ του Α’, Β’, Γ’, Δ’ έτους και τους επί  πτυχίω φοιτητές/τριες, ότι η «ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» (εγγραφή στο εξάμηνο)  Χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-23 ξεκινάει την Τετάρτη 26  Οκτωβρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022. 

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδείχνουν μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα στους  διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται. 

Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τόσο τα Υποχρεωτικά όσο και τα  επιλογής & όσα μαθήματα του εξαμήνου επιθυμούν ανεξάρτητα αν  είχαν δηλωθεί και προηγούμενες χρονιές  

Παρακαλούμε φροντίστε να κάνετε τη δήλωση μαθημάτων εντός της προθεσμίας ώστε να ανακοινωθεί έγκαιρα το πρόγραμμα της  εξεταστικής. 

  

Από τη Γραμματεία 

Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών