Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ του Β’, Γ’, Δ’ έτους και τους επί πτυχίω φοιτητές, ότι η «ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» Χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ξεκινάει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου  2020 (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

  • Οι φοιτητές/τριες του Β’ έτους (Γ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

  • Οι φοιτητές/τριες του Γ’ έτους (Ε’ εξάμηνο) θα επιλέξουν Κατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Ε’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

  • Οι φοιτητές/τριες του Δ’ έτους (Ζ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Ζ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια.

Τα επίπεδα της Ξένης Γλώσσας δηλώνονται ελεύθερα από τους φοιτητές/τριες του Δ’ έτους.

  • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες  (από το 5ο έτος και πέρα) δηλώνουν ελεύθερα όσα μαθήματα επιθυμούν.

Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων Αραβικών & Τουρκικών γίνεται ως εξής:

  • Το Επίπεδο Ι έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες
  • Το Επίπεδο ΙΙΙ το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Ι ή ΙI
  • Το Επίπεδο V το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΙΙΙ ή ΙV

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδείχνουν μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα στους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

 

  • Η εγγραφή στο e class ΔΕΝ είναι Δήλωση Μαθημάτων 
  • Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται.
  • Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τόσο τα Υποχρεωτικά όσο και τα επιλογής & όσα μαθήματα του εξαμήνου επιθυμούν ανεξάρτητα αν είχαν δηλωθεί και προηγούμενες χρονιές

 

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών