Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΜΣ ότι η «ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19 ξεκινάει την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 1 Μαΐου 2019.

 • Οι φοιτητές του Α’ έτους (Β’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Β’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

 • Οι φοιτητές του Β’ έτους (Δ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Δ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

 • Οι φοιτητές του Γ’ έτους (Στ’ εξάμηνο) θα επιλέξουν Κατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Στ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια

 • Οι φοιτητές του Δ’ έτους (Η’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3

Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Η’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια.

Τα επίπεδα της Ξένης Γλώσσας δηλώνονται ελεύθερα από τους φοιτητές/τριες του Δ’ έτους.

 • Οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 5ο έτος και πέρα) δηλώνουν ελεύθερα όσα μαθήματα επιθυμούν.

 

Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων Αραβικών & Τουρκικών γίνεται ως εξής:

 • Το Επίπεδο ΙΙ έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες
 • Το Επίπεδο IV το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου IΙ ή ΙII
 • Το Επίπεδο VI το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΙV ή V

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδείχνουν μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα στους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

 • Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται.
 • Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τα μαθήματα του εξαμήνου ανεξάρτητα αν είχαν δηλωθεί και προηγούμενες χρονιές.
 • Παρακαλούμε φροντίστε να κάνετε τη δήλωση μαθημάτων εντός της προθεσμίας ώστε να ανακοινωθεί έγκαιρα το πρόγραμμα της εξεταστικής.