Ο Μανόλης Ι. Στεφανάκης είναι Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας και Νομισματικής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διευθυντής, από το 2006, της Πανεπιστημιακής Αρχαιολογικής Έρευνας στην Κυμισάλα της Ρόδου (που διεξάγεται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου).

Συνδιευθύνων την ανασκαφή στην οχυρή ακρόπολη του Ορνέ στην Κρήτη (Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΕΦΑ Ρεθύμνου) από το 2016.

Συνιδρυτής και Διευθυντής Έκδοσης (μαζί με τον δρ. Νίκο Λίτινα) του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού ΕΥΛΙΜΕΝΗ: Μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, την Επιγραφική, τη Νομισματική και την Παπυρολογία, Ρέθυμνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία (ISSN 1108-5800) και της σειράς ΕΥΛΙΜΕΝΗ: ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, Ρέθυμνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία. Συνιδρυτής και Διευθυντής Έκδοσης (μαζί με τον επίκ. καθ. Σωτήρη Ντάλη) του νέου ετήσιου επιστημονικού περιοδικού Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών, Ρόδος (υπό έκδοση).

Διατελεί τακτικό μέλος του Τοπικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου Δωδεκανήσου. Έχει τιμηθεί με το χρυσό έμβλημα της Πολωνικής Νομισματικής Εταιρείας (Βαρσοβία) για τη συμβολή του στην αρχαία ελληνική νομισματική. Διετέλεσε καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στη Σχολή Ξεναγών Κρήτης και δίδαξε στα Πανεπιστήμια της Κρήτης, της Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Κλασική Αρχαιολογία, τη Νομισματική και την Αρχαιοσεισμολογία με έμφαση στην Δωδεκάνησο και την Κρήτη.

Στο πρόσφατο επιστημονικό του έργο περιλαμβάνονται (ενδεικτικά) οι εργασίες:

Μονογραφίες και τόμοι:
(ed.) KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Oxford: Archeaopress 2017; (and Ε. Δημητρίου) Τα Νομίσματα της Νήσου Ρόδου κατά την Αρχαιότητα: Ιαλυσός–Λίνδος–Κάμιρος–Ρόδος, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2015; (N. Ζάρρας και, επιμ) Αρχαιολογία και Τέχνη στα Δωδεκάνησα κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Πρακτικά Hμερίδας στη Mνήμη του Ηλία Κόλλια, Ρόδος 19 Νοεμβρίου 2011. Ευλιμένη Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 2, Ρέθυμνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, 2014; H Νομισματική Παραγωγή της Πολυρρήνιας από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι τον 1ο αι. μ.Χ., Ευλιμένη, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 1, Ρέθυμνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, 2013; Κλασική Αρχαιολογία: Βασικές Αρχές και Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, 11ος-4ος αι. Α. Εισαγωγή-Κεραμική/Αγγειογραφία. Αθήνα: Ιάμβλιχος, 2012.

Άρθρα:
«Οι Αιγινήτες και η σύγκρουση Κυδωνιατών και Πολιχνιτών», Πεπραγμένα του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Κρητικών Σπουδών, Ηράκλειο 21-25.09.2016 (on-line publication 2019: https://12iccs. proceedings.gr/el/proceedings/ category/38/32/653)⋅ (Georgopoulos, A., Tapinaki, S. and) “ICOA908 Innovative methods for digital heritage documentation: The archaeological Landscape of Kymissala in Rhodes”, Heritage and Democracy, Scientific Symposium Publication 19th ICOMOS General Assembly. ICOMOS India (on-line publication 2018: https://openarchive.icomos.org/2020/1/11. ICOA_908_ Georgopoulos_SM.pdf)⋅ (Mina, M. and) “Neither minoanised nor myceneanised: Karpathos in the Bronze Age”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 18.1, 2018, 131-147⋅ Χρήμα και Εμπόριο», στο Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης – Δήμητρα Τσαγκάρη – Γιώργος Τασούλας (eds), ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Alpha Bank –Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2017, 65-72⋅ «Από την Πελοπόννησο στην Κρήτη: Νομισματική κυκλοφορία και εικονογραφικές επιρροές», in Ε. Αποστόλου and Ch. Doyen (eds), Οβολός 10, Το Νόμισμα στην Πελοπόννησο Νομισματοκοπεία, Εικονογραφία, Κυκλοφορία, Ιστορία, Από την Αρχαιότητα έως και τη Νεότερη Εποχή. Πρακτικά συνεδρίου της ΣΤ’ Επιστημονικής Συνάντησης αφιερωμένης στη μνήμη του Tony Hackens, Άργος 24-29 Μαΐου 2011, BCH Supplément 57, Αθήνα: École française d’Athènes, 2017, Τόμος Α’, 217-245⋅ «Looking towards the north: The circulation of Cyrenaic coins on Crete”, Le monete di Cirene e della Cirenaica nel Mediterraneo. Problemi e prospettive, Atti del V Congresso Internazionale di Numismatica e Storia Monetaria, Padova 17-19 marzo 2016, NUMISMATICA PATAVINA (13) Collana diretta da Giovanni Gorin, 2016, 287-299⋅ (Ξάνθης, Α. and) «Κυμισάλα, ένα εν δυνάμει αρχαιολογικό πάρκο στην κατεύθυνση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης», Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος. Μελέτες για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική 7, 2016, 39-55⋅ “The Kymissala (Rhodes, Greece) Archaeological Research Project”, Archeologia 66, 2015, 47-63; (and Kalogeropoulos, K., Georgopoulos, A. and Bourbou, Ch.), «The Kymissala (Rhodes) Archaeological Research Project (KARP): Multi–disciplinary experimental research and theoretical issues», in C. Haggis and C.M. Antonaccio (eds.), Classical Archaeology in Context. Theory and Practice in Excavation in the Greek World, Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2015, 259-314⋅ (and Α. Vlavogilakis) “Reproducing the Wall Painting of the Abduction of Persephone (Vergina-Macedonia): Conditions and Restrictions for a Successful Archaeological Experiment”, EXARC, 2014/1; ISSN: 2212-8956; Publishing date: February 15, 2014: https://journal.exarc.net/issue-2014-1/ea/reproducing-wall-painting-abduction-persephone-vergina-macedonia-conditions-and-restrictions; «Παρατηρήσεις στη νομισματοκοπία των αρχαίων πόλεων της Ρόδου (Λίνδος-Ιαλυσός-Κάμιρος): σταθμητικοί κανόνες και εικονογραφικές επιρροές», Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο Κόσμος, Αθήνα: Παπαζήσης 2014, 55-77⋅ (V.E. Stefanaki et) «Le monnayage d’argent de Gortyne entre la seconde moitie du IIIe et le premier quarte du Ier siècle av. J.-C.: remarques préliminaires», Revue Numismatique 170, 2013, 147-174⋅ (C. Acevedo Pardo, M. Farjas, A. Georgopoulos, M. Mielczarek, R. Parenti, E. Parseliunas, T. Schramm, D. Skarlatos, E. Stefanakis, S. Tapinaki, G. Tucci, A. Zazo) “Experience gained from the Erasmus Intensive Programme HERICT 2013”, Proceedings of the 6th International Conference of Education, Research and Innovation, 18-20 November, 2013, Seville, 4424-4431⋅ «Αρχαϊκή κεραμική από την Πεδιάδα», Πεπραγμένα του Ι’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1-8 Οκτωβρίου 2006, Ηράκλειο, 2011, Α2, 837-850⋅ «Η αρχαιολογική έρευνα στον Αρχαίο Δήμο των Κυμισαλέων (Ρόδος) κατά τα έτη 2006-2010: μια πρώτη παρουσίαση» (and Βασιλική Πατσιαδά), Ευλιμένη 10-12, 2009-2011, 63-134⋅ «Western Crete: from Captain Spratt to modern archaeoseismology», in M. Sintubin, I.S. Stuart, T. Niemi and E. Altunel (eds), Ancient Earthquakes, (Geological Society of America Special Paper 471), 2010, 67-79⋅ «Appendix 1: Two argive triobols from Azoria and some notes on argive coinage in Crete» in D. Haggis et al., «Excavations at Azoria in 2003 and 2004 Part 1, The Archaic Civic Complex», Hesperia 76, 2007, 308-311⋅ «Phalasarna: un port antique, un espace d’échanges en Méditerranée», in Clément, F., Tolan, J. et Wilgaux, J. (eds) Espaces d’échanges en Méditerranée: Antiquité et Moyen Age. Rennes, 2006, 41-75⋅ «Ρόδος και Κρήτη: Νομισματικές συναλλαγές, επιρροές και αντιδράσεις στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.»; (and Βασιλική Στεφανάκη), Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους Περαία, Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση, Κως 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2003, Οβολός 8, 2006, 165-190.