Νικολού Καλομοίρα H Καλομοίρα Νικολού είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίαs (Φωνολογία της Ελληνικής και των Διαλέκτων) στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αριστούχος απόφοιτη και διδάκτωρ Γλωσσολογίας του ίδιου τμήματος και ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών, παρακολούθησε μαθήματα μεταπτυχιακού κύκλου Γενετικής Γραμματικής και Φωνολογίας ως επισκέπτρια φοιτήτρια στο Leiden University Centre for Linguistics (Ολλανδία) (κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, με υποτροφία Εrasmus) και στο Central European Summer School in Generative Grammar στο Olomouc της Τσεχίας (Ιούλ-Αύγ. 2006). Από το Φεβρουάριο του 2010 μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Από το 2009 μέχρι το 2012 απασχολήθηκε ως διδάσκουσα (ΠΔ 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα φωνολογίας και διεπίδρασης της φωνολογίας με τη μορφολογία, στη διαλεκτολογία, στην τυπολογία και στη συγκριτική ανάλυση γλωσσικών δομών και συστημάτων με έμφαση στην ελληνική και στις γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου (αραβική, τουρκική). Έχει λάβει μέρος με προφορικές εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικές ομάδες με στόχο τη διεξαγωγή ερευνών πεδίου για την καταγραφή και μελέτη ελληνικών διαλέκτων. Από το 2004 μέχρι και σήμερα έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα: (2004-2006) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: «Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια». (URL: https://www.rhodes.aegean.gr/tms/Pythagoras/PythagorasIndex.htm. Επιστημονική Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγήτρια Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τίτλος: Συγκριτική ανάλυση Τουρκικής – Ελληνικής: Γραμματική ανάλυση και εκμάθηση της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας. (2011-2012) Πρόγραμμα «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (Δράση 5: «Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών»), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθ. Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη, URL: https://www.diapolis.auth.gr/. (2013-2014) «Πολυνησιωτικότητα», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δράση 6.3 ‘Ανάπτυξη Θεματικών Βάσεων Δεδομένων’.