Ο Κων/νος Δ. Μαγκλιβέρας αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1986. Στην συνέχεια του χορηγήθηκε ο τίτλος Master of Laws (LL.M) in European Legal Studies από την Νομική Σχολή του Exeter University, Μεγάλη Βρεταννία, το 1988 και ο τίτλος Master of Laws (LL.M) by research in European Community Law από την Νομική Σχολή του University of East Anglia, Μεγάλη Βρεταννία, το 1989. Είναι διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1998) όπου εκπόνησε διατριβή με αντικείμενο το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των διεθνών οργανισμών με υποτροφία από την British Academy. Σε μετα-διδακτορικό επίπεδο εκπόνησε έρευνα στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στο Erasmus University Rotterdam, Ολλανδία, το 1998, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαική Επιτροπή. Το 1997 εκπόνησε έρευνα ως Visiting Research Fellow στην Νομική Σχολή, University of California at Berkeley, ΗΠΑ, και το 2010 ως Visiting Researcher στην Νομική Σχολή του Humboldt Universitaet Berlin, Γερμανία.

Έχει διδάξει ως μέλος ΔΕΠ στο University of Aberdeen (1989-1991), στο University of Sussex (1994-1995) και στο University of East Anglia, Μεγάλη Βρετανία (1999). Από το 2001 διδάσκει στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών. Επίσης έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε δύο ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την μετανάστευση και το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων, τα οποία υλοποιήθηκαν από το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης έχει συμμετάσχει ως expert για την ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία σε μελέτες που εκπονήθηκαν από το Legal Department του International Organization for Migration, Ελβετία, και από το Centre for Migration and Intercultural Studies του University of Antwerp, Βέλγιο.

Από το 1989 είναι δικηγόρος Αθηνών.

Τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά του καλύπτουν, μεταξύ άλλων, το δημόσιο διεθνές δίκαιο, το διεθνές ποινικό δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την διεθνή και περιφερειακή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την μετανάστευση, και την εμπορία ανθρώπων. Επίσης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Αφρικανικούς πολυμερείς θεσμούς και οργανισμούς.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 βιβλία/μονογραφίες, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε περισσότερα από 35 επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.

Δείτε εδώ τη λίστα δημοσιεύσεων & επιστημονικών συνεδρίων-ημερίδων.