ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥ-01 Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 3 5
ΚΥΕ-01 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 5
ΚΥ-18 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία 3 5
ΚΥ-05 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥΕ-13 Φύλο και Γλώσσα 3 5
ΚΥΕ-08 Εισαγωγή στη Στατιστική για Ανθρωπιστικές Επιστήμες 3 5
ΡΒ0029 Θρησκεία και Κοινωνία (ΠΤΔΕ) 3 4
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-11 Αραβικά Ι 2,5 2
ΞΥ-31 Τουρκικά Ι 2,5 2
Εβραϊκά Ι 2,5 2
ΞΥ-01 Αγγλικά Ι 2
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥ-04 Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 3 5
ΔΥ-18 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 3 5
ΚΥ-08 Γλώσσα και Κοινωνία 3 5
ΚΥ-09 Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥΕ-03 Γέννηση και Εξέλιξη της Γλώσσας 3 5
ΑΥΕ-03 Εισαγωγή στη Μουσειολογία και Προληπτική Συντήρηση 3 5
ΚΥΕ-05 Αραβική Γλώσσα και Πολιτισμός 3 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-12 Αραβικά ΙΙ 2,5 2
ΞΥ-32 Τουρκικά ΙΙ 2,5 2
ΞΥ-22 Εβραϊκά ΙΙ 2,5 2
ΞΥ-02 Αγγλικά ΙΙ 2
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥ-02 Διεθνείς Οργανισμοί Ι 3 5
ΚΥ-11 Πολιτική Οικονομία 3 5
ΚΥ-12 Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 3 5
ΚΥ-13 Αρχαιολογία Προσεγγίσεις 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥΕ-39 Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο 3 5
ΚΥΕ-19 Συστήματα Γραφής στο Μεσογειακό Χώρο 3 5
ΕΓ0029 Πληροφορική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (ΠΤΔΕ) 3 4
ΥΒ0005 Κοινωνιολογία της Θρησκείας (ΠΤΔΕ) 3 4
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-13 Αραβικά ΙΙΙ 2,5 2
ΞΥ-33 Τουρκικά ΙΙΙ 2,5 2
ΞΥ-23 Εβραϊκά ΙΙΙ 2,5 2
ΞΥ-03 Αγγλικά ΙΙΙ 2
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥΕ-04 Εισαγωγή στην Αιγυπτολογία 3 5
ΚΥΕ-27 Διεθνής Πολιτική στη Μέση Ανατολή 3 5
ΚΥ-16 Γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου 3 5
ΚΥ-24 Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΥΔ0008 Διδασκαλία Γλώσσας και Νέες Τεχνολογίες (ΠΤΔΕ) 3 5
ΚΥΕ-31 H Ελλάδα και το Διεθνές Σύστημα 19ος-20ος αιώνας 3 5
ΚΥΕ-15 Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας 3 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-14 Αραβικά IV 2,5 2
ΞΥ-34 Τουρκικά IV 2,5 2
ΞΥ-24 Εβραϊκά IV 2,5 2
ΞΥ-04 Αγγλικά ΙV 2
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥ-01 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 3 5
ΚΥ-20 Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 5
ΔΥ-16 Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων 3 5
ΔΥ-23 Διεθνής και Περιφερειακή Πολιτική στη Βόρειο Αφρική 3 5
ΔΥ-22 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥΕ-30 Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στην Ν.Α. Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο</td> 3 5
ΔΥΕ-09 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 3 5
ΔΥΕ-31 Ανάλυση της Σύγχρονης Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής 3 5
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-15 Αραβικά V 2,5 2
ΞΥ-35 Τουρκικά V 2,5 2
ΞΥ-25 Εβραϊκά V 2,5 2
ΞΥ-05 Αγγλικά V 2
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥ-07 Ευρωμεσογειακές Σχέσεις 3 5
ΔΥ-08 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 3 5
ΔΥ-24 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 3 5
ΔΥ-09 Ακαδημαϊκά Αγγλικά 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥΕ-05 Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3 5
ΔΥΕ-27 Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή 3 5
ΔΥΕ-32 Θεσμοί Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας 3 4
ΕΒ0044 Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Θρησκείας (ΠΤΔΕ) 3 4
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-16 Αραβικά VI 2,5 2
ΞΥ-36 Τουρκικά VI 2,5 2
ΞΥ-26 Εβραϊκά VI 2,5 2
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥ-06 Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ 3 5
ΔΥ-20 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση 3 5
ΔΥ-11 Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥ-12 Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και του Περιβάλλοντος 3 5
ΔΥ-33 Ειρηνική Επίλυση των Διεθνών Διαφορών 3 5
ΔΥ-15 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων 3 5
Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥ-25 Ελλάδα και Μεσόγειος στη Μεταπολεμική Εποχή 3 5
ΔΥΕ-12 Ελληνο-τουρκικές σχέσεις 3 5
ΔΥ-21 Διεθνείς Οργανισμοί του Μεσογειακού Χώρου 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥΕ-07 Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας 3 5
ΔΥΕ-25 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο 3 5
ΔΥΕ-28 Θεωρία και Πολιτική της Ανάπτυξης 3 5
Πτυχιακή Εργασία 9 15
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥΕ-04 Μινωικός Πολιτισμός 3 5
ΑΥ-18 Αρχαιολογία των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών Χρόνων 3 5
ΑΥ-30 Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής 3 5
ΑΥ-27 Οργανολογίες στην Αρχαιομετρία 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥΕ-32 Γεωαρχαιολογία: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο ενάλιο, παράκτιο και χερσαίο Αρχαιοπεριβάλλον 3 5
ΑΥΕ-44 Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας (330 μ.Χ.- εποχή Ιουστινιανού) 3 5
ΑΥΕ-24 Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά 3 5
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-15 Αραβικά V 2,5 2
ΞΥ-35 Τουρκικά V 2,5 2
ΞΥ-25 Εβραϊκά V 2,5 2
ΞΥ-05 Αγγλικά V 2
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥ-08 Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: Τα Μεγάλα Βασίλεια 3 5
ΑΥΕ-10 Μυκηναϊκός Πολιτισμός 3 5
ΑΥ-03 Αρχαιολογία των Κλασικών Χρόνων 3 5
ΑΥ-10 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 3 5
ΑΥ-09 Ακαδημαϊκά Αγγλικά 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥΕ-23 Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας 3 5
ΑΥΕ-34 Αρχαιο-υλικά 3 5
ΑΥΕ-37 Αρχαιολογία των Μέσων Βυζαντινών Χρόνων 3 5
ΑΥΕ-42 Το Θέατρο στην Κλασική Ελλάδα 3 5
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-16 Αραβικά VI 2,5 2
ΞΥ-36 Τουρκικά VI 2,5 2
ΞΥ-26 Εβραϊκά VI 2,5 2
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥ-07 Περιβαλλοντική Αρχαιολογία: Οστεοαρχαιολογία-Αρχαιοβοτανική 3 5
ΔΥΕ-18 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Πολιτικές Σχέσεις 3 5
ΑΥ-31 Τέχνη στο Προϊστορικό Αιγαίο 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥΕ-15 Αρχαιολογία των Ύστερων Βυζαντινών Χρόνων 3 5
ΑΥΕ-43 Αρχαία Αιγυπτιακή Γραμματεία 3 5
ΑΥΕ-40 Θρησκεία στον Αιγαιακό Κόσμο-Γραμμική Β 3 5
ΑΥΕ-41 Διάδραση Αρχαιοπεριβάλλοντος-Ανθρώπου 3 5
ΑΥΕ-06 Νόμισμα και Αρχαιολογία 3 5
ΑΥΕ-25 Αίγυπτος και Ανατολική Μεσόγειος κατά την πρώιμη εποχή του σιδήρου 3 5
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥ-23 Αιγυπτιακή Αρχαιολογία ΙΙ: Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος 3 5
ΑΥ-29 Σχέσεις μεταξύ των Λαών της Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού 3 5
ΑΥΕ-08 Αρχαιολογική Θεωρία και Μέθοδοι Ανασκαφής 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥΕ-35 Νέες Τεχνολογίες της Αρχαιογνωστικές Επιστήμες 3 5
ΑΥΕ-36 Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας 3 5
ΑΥ-19 Η Μεσόγειος κατά την Ελληνορωμαϊκή Περίοδο 3 5
ΑΥΕ-01 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 3 5
Πτυχιακή Εργασία 9 15
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥ-02 Φωνητική – Φωνολογία 3 5
ΓΥ-20 Συντακτική Θεωρία 3 5
ΓΥ-10 Γραμματισμός 3 5
ΓΥ-06 Σημασιολογία 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥΕ-26 Τυπολογία 3 5
ΓΥΕ-21 Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις 3 5
ΓΥΕ-37 Λεξικολογία 3 5
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-15 Αραβικά V 2,5 2
ΞΥ-35 Τουρκικά V 2,5 2
ΞΥ-25 Εβραϊκά V 2,5 2
ΞΥ-05 Αγγλικά V 2
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥ-07 Πραγματολογία 3 5
ΓΥ-03 Μορφολογία 3 5
ΓΥ-11 Υπολογιστική Γλωσσολογία 3 5
ΓΥ-22 Γραμματική Περιγραφή της Τουρκικής Γλώσσας 3 5
ΓΥ-09 Ακαδημαϊκά Αγγλικά 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥΕ-31 Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 3 5
ΓΥΕ-14 Θέματα Σύνταξης 3 5
ΓΥ-04 Γλωσσική Επαφή 3 5
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-16 Αραβικά VI 2,5 2
ΞΥ-36 Τουρκικά VI 2,5 2
ΞΥ-26 Εβραϊκά VI 2,5 2
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥ-21 Γραμματική Περιγραφή των Σημιτικών Γλωσσών 3 5
ΓΥΕ-25 Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων 3 5
ΓΥΕ-10 Ανάλυση Λόγου 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥΕ-27 Κειμενογλωσσολογία 3 5
ΓΥΕ-43 Θέματα Διγλωσσίας και Πολυγλωσσίας 3 5
ΓΥΕ-28 Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία 3 5
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥ-14 Γλωσσική Αλλαγή 3 5
ΓΥ-13 Διδασκαλία Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας 3 5
ΓΥ-08 Διαλεκτολογία 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥΕ-05 Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας 3 5
ΓΥΕ-42 Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας 3 5
ΓΥΕ-35 Θέματα Σημασιολογίας 3 5
ΓΥΕ-39 Διαχρονική Μορφοσύνταξη 3 5
Πτυχιακή Εργασία 9 15
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 5 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
Μαθήματα Διατμηματικά και των τριών Κατευθύνσεων του Τμήματος-

ελεύθερης επιλογής

Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΥΕΔ034 Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου (ΤΕΠΑΕΣ) 3 6
ΥΕΔ012 Φύλο και Απασχόληση (ΤΕΠΑΕΣ) 3 6

 

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 εδώ.