Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 2126/τ.Β ́/02.10.2015) θα δεχτεί για τέταρτη συνεχή χρονιά μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή».

 

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: