Δείτε την παράταση προκήρυξης θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 2016-17 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός
στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα», εδώ.