Αποτελέσματα Επιλεγέντων/εισών (με σειρά επιτυχίας) και Επιλαχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.