Σε συνέχεια απόφασης της 3ης έκτακτης/05.12.2019 Συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» εισαγωγής 2019, που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης είναι οι κάτωθι:

 

α/α Αριθμός Μητρώου Φοιτητή-Φοιτήτριας
1 4382019001
2 4382019007
3 4382019009
4 4382019011
5 4382019014
6 4382019026
7 4382019032

 

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.