Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος

H περιοχή της Μεσογείου υπήρξε μια από τις σημαντικότερες κοιτίδες του παγκόσμιου πολιτισμού, γενέτειρα και σταυροδρόμι μεγάλων θρησκειών και σπουδαίων γλωσσών, που επηρέασαν την εξέλιξη της Ευρώπης και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Στη σύγχρονη εποχή αποτελεί σημαντικό κέντρο κοινωνικών, οικονομικών και γεωπολιτικών διεργασιών και ανακατατάξεων. Η βαθιά και εμπεριστατωμένη μελέτη τους είναι αναγκαία και επιτακτική.

Το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ασφάλεια και Ανάπτυξη στη Μεσόγειο» αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα επιστημονικής εξειδίκευσης και προσφοράς υψηλού επιπέδου γνώσης στο χώρο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τα τεκταινόμενα στην εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Εστιάζει:

 • στη μεταβαλλόμενη σχέση του μεσογειακού υποσυστήματος με το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον
 • στο ρόλο των διεθνών και περιφερειακών δρώντων στην ευρύτερη περιοχή της μεσογειακής λεκάνης
 • στη μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής, στην ανάλυση «παραδοσιακών» συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, σύγχρονων απειλών και προκλήσεων ασφάλειας
 • στη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στη Μεσόγειο

Προσφέρει στους συμμετέχοντες σε αυτό:

 • υψηλού επιπέδου θεωρητική και μεθοδολογική κατάρτιση
 • εξειδικευμένη γνώση της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του μεσογειακού χώρου
 • δυνατότητα έρευνας σε εξειδικευμένα πεδία (μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, ενεργειακοί πόροι, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνές δίκαιο της θάλασσας κ. ά.)
 • διεπιστημονική θεώρηση των μεσογειακών ζητημάτων συνδυάζοντας τις διεθνείς σχέσεις με την κοινωνική ιστορία, την πολιτική οικονομία και το διεθνές δίκαιο

Δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 • έρευνες-μελέτες εξειδικευμένων ζητημάτων της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής  και του Εύξεινου Πόντου και συμμετοχή διδασκόντων σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
 • παραγωγή, επεξεργασία και διάχυση ειδικευμένης πληροφορίας
 • εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές)
 • διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων
 • αξιοποίηση μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων
 • ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασιών
 • προώθηση των επιστημονικών / ακαδημαϊκών ανταλλαγών στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες στο ΠΜΣ:

Γνώσεις

 • αποκτούν εξειδικευμένη και σύγχρονη γνώση στο γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ και γνωστικές ικανότητες για πρωτότυπη σκέψη και ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα
 • επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του γνωστικού πεδίου του ΠΜΣ καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς
 • διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής του γνωστικού πεδίου

Δεξιότητες

 • εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες του γνωστικού τους πεδίου στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο
 • εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη λύσεων στα προβλήματα του μεσογειακού χώρου
 • είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες  συναφείς με το γνωστικό τους πεδίο
 • τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα

Ικανότητες

 • αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις σε υψηλό επίπεδο
 • επεξεργάζονται τα ποικίλα δεδομένα του μεσογειακού χώρου και προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των κρίσεων
 • συντάσσουν κείμενα προβάλλοντας τις απόψεις τους για εξειδικευμένα θέματα του μεσογειακού χώρου

 
Σχέση με την απασχόληση

Απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι οι συμμετέχοντες σε αυτό να αποκτήσουν τα εφόδια εκείνα που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιχειρήσουν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και τον διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο.

To ΠΜΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κέντρα έρευνας και μελέτης των διεθνών εξελίξεων στη Μεσόγειο και πόλο έλξης των νέων ερευνητών και επιστημόνων του μεσογειακού/μεσανατολικού χώρου.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Ντάλης

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»
Μαστρογιάννη Μαρία
Τηλέφωνο: +30 2241099318
email: rhodes_pms_gov@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 14:00 έως τις 17:00

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-24 εδώ.

Δείτε τον επικαιροποιημένο κανονισμό εδώ.

Δείτε την τροποποίηση επανίδρυσης του κανονισμό εδώ.