Μαρτυρία Κωνσταντίνου Προβιά 1Υπήρξα φοιτητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών από το 2006 ως το 2010. Ακολούθησα την Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών. Η εμπειρία μου από το Τμήμα ήταν εξαιρετική. Παρά τα δεδομένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια και ειδικά το Τμήμα μας, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να ακούσω ορισμένους εξαιρετικούς καθηγητές, οι οποίοι που έδωσαν κατάρτιση που άλλαξε κυριολεκτικά τον τρόπο σκέψης μου, άνοιξε τους ορίζοντες του μυαλού μου και άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο και αντιμετωπίζω τα πράγματα, στην πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, αλλά και γενικότερα.

Κωνσταντίνος Προβιάς