Η Χρυσάνθη Τηλιακού είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από το Τμήμα Γλωσσολογίας της Σχολής Ψυχοπαιδαγωγικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Mons – Hainaut του Βελγίου λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Μετάφραση . Εκπόνησε διατριβή με τίτλο “Classical Item Analysis for language tests in the context of multilingualism in education and towards the development of language proficiency of Greek speaking and Turkish speaking bilingual students of Public and Minority Schools in Greece” (“Classical ltem Analysis στην ανάλυση εργαλείων-τεστ γλωσσομάθειας στα πλαίσια της πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη της γλωσσομάθειας Ελληνόφωνων και Τουρκόφωνων (δίγλωσσων) μαθητών Δημόσιων και Μειονοτικών Σχολείων”) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα με άριστα το 2016.

Είναι μόνιμο μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο τη Διδασκαλία Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας. Από το εαρινό εξάμηνο 2019 διδάσκει ως ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Language Education for Refugees and Migrants.

Τα πεδία έρευνας της είναι η διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας και γενικότερα της δικαιότητας στην αξιολόγηση της εκμάθησης Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας καθώς και η επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων Μαθητών. Επί του παρόντος εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στα πλαίσια της οποίας εξετάζει με τη χρήση ειδικευμένου λογισμικού σώματα κειμένων που παράγουν μαθητές Ξένης Γλώσσας, με σκοπό την ανάλυση της Διαγλώσσας των μαθητών και τον εντοπισμό σε αυτήν γλωσσικών και άλλων στοιχείων (π.χ. πραγματολογικών, σημασιολογικών) στην πορεία τους προς την κατάκτηση της Γλώσσας Στόχου. Συμμετέχει με εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και πρακτικά συνεδρίων.

Διδάσκει Ζητήματα Επιστημονικής Ορολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις και στους Διεθνείς Οργανισμούς (στην αγγλική), Γραμματισμό και Σχεδιασμό Γλωσσικού Μαθήματος, Θέματα Διγλωσσίας και Πολυγλωσσίας, Διδασκαλία Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας στο ΤΜΣ. Έχει πολυετή προϋπηρεσία στη διδασκαλία Αγγλικών ως Ξένη Γλώσσα κυρίως στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε κέντρα Ξένων Γλωσσών, αλλά και στη διδασκαλία Αγγλικής Ορολογίας στο πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, ΔΙΕΚ και Τουριστική Σχολή Μακεδονίας. Κατά τη θητεία της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υπηρέτησε επι χρόνια σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Anastasiadou, S., & Tiliakou, C. (2014, April). Classical Item Analysis of the Greek State Certificate of Language Proficiency “A” Level Exam. The International Journal of Literacies, 20 (3), 39-53.  doi:10.18848/2327-0136/CGP/ v20i03 /48819 ..
  2. Anastasiadou, S., & Tiliakou, C. (2015). The Greek State Certificate in English Language Proficiency (KPG) Level A: Item difficulty, learning ability and cultural background through regression analysis. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 197 , 1501-1506. doi:10.1016/j.sbspro.2015.07.101
  3. Αναστασιάδου, Σ., Καραπιστόλης, . & Τηλιακού, Χ. (2016). Διερεύνηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της ακρίβειας / δικαιότητας και της διακριτικής ικανότητας του αγγλικού πιστοποιητικού με βάση την Ανάλυση Ερωτημάτων και με τη βοήθεια των τεχνικών της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της Διακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης: Η περίπτωση τουρκόγλωσσων μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 17, 69-90.
  4. Anastasiadou S. & Tiliakou C. (2016). Investigation of the discriminating ability of the Greek State certificate of language proficiency by means of Vacor method: The case of Greek-speaking and Turkish-speaking bilingual students from the Muslim minority of Thrace. Ιnternational Journal of Learning and Teaching. 8 (2),109-118. DOI https://doi.org/10.18844/ijlt.v8i2.517
  5. Anastasiadou S. & Tiliakou C. (2016). Evaluation of the discriminating ability of the Greek state foreign language exam (KPG) for English by means of the factorial analysis of correspondences, International Journal of Learning and Teaching. 8 (2), 129-140. DOI https://doi.org/10.18844/ijlt.v8i2.518