Διδάσκουσα και Διερμηνέας Τούρκικης Γλώσσας

Γεννήθηκε το έτος 1985 στην Καβάλα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Κατεύθυνση Γλωσσολογίας, με υποχρεωτική γλώσσα την Τούρκικη.

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του ανωτέρω Πανεπιστημίου με τίτλο Γλωσσολογία Ν.Α. Μεσογείου.

Κάτοχος του πτυχίου Τουρκικής, Ankara Üniversitesi (A.Ü) – TÖMER, Diploma Yüksek 4, (C1) με ποσοστό επιτυχίας 92/100.

Παρακολούθησε μαθήματα τούρκικης γλώσσας κατά τα έτη 2005 – 2011 στο Πανεπιστήμιο Άγκυρας (TÖMER) στη Σμύρνη και στο Anadolu Üniversitesi στο Eskişehir της Τουρκίας.
Έχει εξειδίκευση στη Μετάφραση και Διερμηνεία Ελληνικής-Τουρκικής και το αντίστροφο(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) καθώς επίσης και στην Επιμόρφωση Ενηλίκων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στη Δια Βίου Μάθηση (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).

Εργάζεται ως καθηγήτρια τουρκικής γλώσσας σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο από το 2008 μέχρι και σήμερα. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων στα κέντρα διδασκαλίας τουρκικής ΚΕΚ-Γεννηματάς Ρόδου και Σύμης από το 2014 έως και σήμερα, μετρώντας πάνω από 700 ώρες διδασκαλίας, εκπαιδεύοντας τμήματα τουρισμού και τμήματα σωμάτων ασφαλείας.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 διετέλεσε διδάσκουσα Τουρκικής Γλώσσας, στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι ώρες διδασκαλίας της από το 2008 μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τις 1400.

Επίσης, εξυπηρετεί τις ανάγκες της διερμηνείας Ελληνικά-Τουρκικά και το αντίστροφο, σε ποινικές υποθέσεις του Δικαστηρίου, της Ανάκρισης, του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας και του Εφετείου Ρόδου, καθώς επίσης και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου και της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Τέλος, είναι εξωτερική συνεργάτιδα δικηγορικών γραφείων της Ρόδου μεταφράζοντας και διερμηνεύοντας το ζεύγος γλωσσών Ελληνικά-Τουρκικά και το αντίστροφο.

Ομιλεί : Αγγλικά – Τούρκικα