Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
διοργανώνει  την Τρίτη 12/01/2021 ώρα 20:00 μέσω ZOOM
https://aegean-gr.zoom.us/j/98015927330

 e-Σεμινάριο Χρήσης των Εθνικών Υποδομών

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ – Η έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες κατά την ψηφιακή εποχή.
Η γλωσσική τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας.

CLARIN:EL – Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών – Γλωσσικά δεδομένα & εργαλεία γλωσσικής επεξεργασίας στην υπηρεσία της έρευνας

 

 Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα ανακοινωθεί φοιτητικός Διαγωνισμός Πρωτότυπης Χρήσης της Υποδομής CLARIN:EL [ 1ο βραβείο: 200€, 2ο βραβείο 150€, 3ο βραβείο 100€]

 

Παρουσίαση:

Καθηγήτρια Κατερίνα Θ. Φραντζή, Διευθύντρια Εργαστηρίου Πληροφορικής, Τ.Μ.Σ.

Κωνσταντίνος Καλέρης, υπ. Διδάκτορας Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών

 

Σε όσους/ες συμμετέχοντες/ουσες το επιθυμούν, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.