Υποτροφίες-Ηλία-Αλεξόπουλου-700px

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Μορφωτικό Ίδρυμα «Ηλίας Αλεξόπουλος» προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 σε φοιτητές / φοιτήτριες της Κατεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν φοιτητές / φοιτήτριες που ολοκλήρωσαν το δεύτερο ή τρίτο έτος σπουδών, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι 15 Νοεμβρίου 2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (πάνω από 7)
  • Πιστοποιητικό γέννησης (ηλικία κάτω των 25)
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

Στη διεύθυνση:

Κύριο Γεώργιο Νικολάου, Δραγούμη 7, ΤΚ 15344 Γέρακας Αττικής (πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6217972 ώρες 6-8 μμ).

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος και το ύψος 3.000 ευρώ. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.