ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Γκαραλιάκου Δημητρίου

Την Πέμπτη 10 Νοέμβριου 2016 και ώρα 13.00 στην «Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης» (αίθουσα κτηρίου «Κλεόβουλος»), Δημοκρατίας 1,
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο
θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του
κ. Γκαραλιάκου Δημητρίου, με θέμα:

«Το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής των Χασίων (ν. Γρεβενών)»

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης

 

Μέλη Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

  • Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου (επιβλέπουσα)
  • Ιωάννα Μανωλέσσου, Ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας, Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων, Ακαδημία Αθηνών
  • Σταμάτης Μπέης, Ερευνητής Β΄ βαθμίδας, Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων, Ακαδημία Αθηνών
  • Νικόλαος Παντελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.
  • Ευγενία Μαγουλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Δήμητρα Δελλή, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Γεώργιος Κοτζόγλου, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου