Με μεγάλη χαρά το ΤΜΣ υποδέχεται το νέο μέλος του Διδακτικού Προσωπικού μας τον κο Χρήστο Ζιώγα.

Ο κος Ζιώγας εξελέγη σήμερα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ” Διεθνείς Σχέσεις: Πολιτικές Μεγάλων Δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου”.

Ευχαριστούμε τα μέλη του εκλεκτορικού: Κων/νο Αρβανιτόπουλο, Κων/νο Κολιόπουλο, Κων/νο Μαγκλιβέρα, Γεώργιο Μαρή, Φωτεινή Μπέλλου, Σωτήριο Ντάλη, Χαράλαμπο Παπασωτηρίου, Ιωάννη Σακκά, Ιωάννη Σεϊμένη, Κων/νο Υφαντή και Ειρήνη Χειλά.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του κου Ζιώγα.

Σωτήρης Ντάλης
Αν. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων- Διεθνούς Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης,
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου