1. Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή καθομολόγησης αποφοίτων και η  απονομή  πτυχίων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019.

Η ώρα της τελετής καθώς και η προθεσμία κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν με επόμενη ανακοίνωση.