Συμπλήρωση της αριθμού πρωτοκόλλου 18406/Η1/06-02-2017 απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ).

Κατεβάστε την απόφαση εδώ