Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (https://dms.aegean.gr/) πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, στα γνωστικά αντικείμενα:

  • «Διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας»
  • «Διδασκαλία Εβραϊκής Γλώσσας»

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ.