Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εντεταλμένους διδάσκοντες εαρινού εξαμήνου 2023-2024, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», (κωδικός ΟΠΣ(MIS) 6003741 κωδ. ΕΛΚΕ 81048), στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών.

  1. Πρόσκληση
  2. Οδηγίες
  3. Υπόδειγμα της αίτησης υποψηφιότητας
  4. Κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης που ζητείται