Προκήρυξη εκλογών Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» καθώς και τις σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας και παραίτησης.

  • Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.
  • Κατεβάστε την αίτηση υποψηφιότητας εδώ.
  • Κατεβάστε την παραίτηση υποψηφιότητας εδώ.
  • Κατεβάστε την ενημέρωση ανάρτησης εκλογικού καταλόγου εδώ.
  • Κατεβάστε τη σύνταξη εκλογικού καταλόγου ΤΜΣ για Ιστοσελίδα εδώ.
  • Κατεβάστε τη διαπιστωτική πράξη για την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών εδώ.