Δείτε την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου εδώ.