Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (άρθρο 173 του Ν.4957/2022 όπως ισχύει), για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 στο γνωστικό αντικείμενο: «Διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας».

Δείτε την προκήρυξη εδώ.